จากพฤติกรรมของคนไทยที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการเชื่อมต่อจากดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์พีซี โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่ถือเป็นดีไวซ์ที่สามารถพกพาได้ง่ายทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อการเปิดให้บริการเครือข่าย 3 จี ของโอปเรเตอร์รายต่าง ๆ ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยแล้ว รวมถึงราคาเครื่องมีราคาถูกลงไม่กี่พันบาทก็สามารถซื้อหามาใช้ได้ เป็นผลจากการแข่งขันของผู้ผลิตและจำหน่ายในตลาด ปัจจัยบวกต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภทมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการหันมาให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัลไม่แพ้สื่อหลักอื่น ๆ โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้เปิดเผยถึงตัวเลขในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท ในปี 56 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 4,248 ล้านบาท เติบโตขึ้น 52.59% จากปีก่อนหน้า ส่วนในปี 57 นี้ได้คาดการณ์ว่างบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล จะมีมูลค่า 5,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.03% จากปี 56 นายศุภฤกษ์ ตั้งจริญศิริ กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในปี 56 ที่ผ่านมา โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีสัดส่วนอยู่ที่ 3.56% เมื่อเทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด แต่ในปี 57 นี้คาดว่าสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ซึ่งประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 56 คือ อุตสาหกรรมการสื่อสาร เป็นจำนวนสูงถึง 718 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว จำนวน  504 ล้านบาท และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใช้เม็ดเงินไป 366 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมการสื่อสาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลต่อสื่อโฆษณาทั้งมดในปี 56 มากที่สุดด้วยสัดส่วน 15.07%, 9.70% และ 8.39% ตามลำดับ “อุตสาหกรรมการสื่อสารเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีใช้สื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงได้ดีที่สุด ส่วนเครื่องสำอางได้มีการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการโฆษณามากขึ้นทั้งแบรนด์เล็กและใหญ่ ส่วนธุรกิจ FMCG ได้หันมาใช้เงินในออนไลน์มากขึ้น ผ่านทางรูปแบบของวิดีโอ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย นิยมดูวิดีโอออนไลน์ จึงทำให้เกิดการไหลของเม็ดเงินจากทีวีมาสู่ออนไลน์วิดีโอด้วยเช่นกัน ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์มีตัวเลขสูงเพราะมีการแข่งขันสูงขึ้นทำให้มีการใช้เงินเพิ่มขึ้นในเรื่อง ดิสเพลย์ รวมถึงมีการใช้เงินในรูปแบบของเสิร์ช  กับโซเชียล ที่มากขึ้นด้วย” นายศุภฤกษ์  กล่าว ด้าน น.ส.จิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์ กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในแต่ละประเภท พบว่า ในปี 55-57 โฆษณาดิจิทัลประเภทเสิร์ช (Search) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 14.71% ในปี 55 เป็น 18.91% ในปี 56 และคาดว่าจะเท่ากับ 20.16% ในปี 57 เช่นเดียวกับโฆษณาดิจิทัลประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook Ad), วิดีโอ และมือถือ (Mobile Marketing) ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยโฆษณาประเภทมือถือมีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อนหน้า ส่วนโฆษณาผ่านสื่อสังคม (Social Media) มีสัดส่วนลดลงจาก 10.33% ในปี 2555  เป็น 6.68% ในปี 56 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 6.16% ในปี 57 อย่างไรก็ตาม เรื่องอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลถือเป็นเรื่องใหม่ มีการหยิบจับตัวเลขเพื่อรวบรวมให้มีมาตรฐานเพียงไม่เกิน 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสื่อดิจิทัลถือเป็นสื่อใหม่แต่ก็ถือว่ามาแรงในยุคนี้ ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมมือกับเว็บไซต์มาร์เก็ตติง อุ๊ปส์ดอทคอม (www.MarketingOops.com) ทำการรวบรวมข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมโฆษณาสือดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและตัวเลขให้ทุกหน่วยงาน องค์กร และเอเยนซี่โฆษณาได้รับข้อมูลที่ต้องเข้าใจง่าย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและผ่านสื่อที่เป็นกลาง ขณะที่ น.ส.ณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์มาร์เก็ตติง อุ๊ปส์ดอทคอม กล่าวว่า ได้วางแผนเผยแพร่ข้อมูล ตัวเลขสำคัญ ๆ ของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล ให้ครอบคลุมไปถึงตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตของไทย โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์มือถือ โดยจะมีข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย  อาทิ ข้อมูลสถิติอินเทอร์เน็ตและพฤิตกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ (Thailand Digital Industry & Online Users Behaviors) ข้อมูลสถิติการใช้ ไลน์ และโซเชียลเน็ตเวิร์กของไทย (Thailand Social Media Landscape and LINE) รวมถึงข้อมูลสถิติโทรศัพท์มือถือ และกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย (Thailand Mobile Numbers and Mobile Activities) ข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล (Digital Ad Spend) โดยจะเผยแพร่เป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส ทุกครึ่งปี และทุกปี โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมฯ www.DAAT.in.th หรือเว็บไซต์ www.MarketingOops.com เห็นตัวเลขที่ออกมาแล้วต้องถือว่าโฆษณาสื่อดิจิทัลยังเป็นเทรนด์ที่มาแรง จนทำให้ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าไม่สามารถจะมองข้ามสื่อนี้ได้อีกต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจโฆษณาดิจิทัลปี 57ยังมาแรง

Posts related