นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เตรียมขอให้รัฐบาลใช้หนี้เก่า ที่ค้างชำระรับจำนำข้าว คืนให้ธ.ก.ส.วงเงิน 20,000-30,000 ล้านบาท จากที่รัฐเป็นหนี้ธ.ก.ส.กว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ในการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ปี 56/57 ที่ผลผลิตจะออกมาช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธ.ก.ส.มีมติให้ใช้เงิน 55,000 ล้านบาท จ่ายให้เกษตรกรไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เพียงพอ และถ้าในปีงบประมาณ 57 หากได้เงินกู้ใหม่ ซึ่งขณะนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำลังจัดหาเงินกู้เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57จำนวน 140,000 ล้านบาท ก็จะนำมาใช้คืนธ.ก.ส. อย่างไรก็ตาม คาดว่าธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ในวันที่14 พ.ย.นี้หรืออย่างช้า 15 พ.ย.56 “ในการประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวจะต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้วงเงินกู้ 410,000 ล้านบาท และเงินจากสภาพคล่องของธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธ.ค.56 ตามมติครม. ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้เกินวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาท แต่ธ.ก.ส.ได้เงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ ทำให้เงินที่ใช้รับจำนำข้าวเกินกรอบเพียง 50,000 ล้านบาท ดังนั้นการขอเงินคืนจากรัฐ จะช่วยลดกรอบวงเงินส่วนเกิน และทำให้ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้เกษตรกรได้” นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารเตรียมออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อีก 2 ประเภท เพื่อทดแทน สลากออมทรัพย์ทวีสิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ 16 เดือนที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอนเดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้ วงเงิน 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรองรับลูกค้ากลุ่มเดิม 50,000 ล้านบาท และลูกค้าใหม่ 10,000 ล้านบาท ล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ 9 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อทดแทนเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 12 ที่ครบกำหนด ในเดือน พ.ย. นี้ ให้ดอกเบี้ย3.05% ต่อปี ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก คาดว่าจะระดมเงินฝากได้ 45,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.ทวงหนี้รัฐโปะรับจำนำข้าวรอบใหม่

Posts related