ธ.ก.ส.สำรองเงินจ่ายจำนำข้าวรอบใหม่ 1.4 แสนล้านบาท ก่อนรอรัฐเคาะแผนใช้เงินให้เสร็จอีกครั้ง
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการสรุปแผนการเงินที่ใช้ดำเนินโครงการจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลผลิต ปี 56/57 วงเงิน 270,000 ล้านบาท คาดว่าเร็วๆนี้ จะได้ข้อสรุป ขณะเดียวกันในระหว่างนี้ ธ.ก.ส.ได้จัดเตรียมวงเงินสำรองจากสภาพคล่องของธ.ก.ส.จำนวน 140,000 ล้านบาท ไว้รองรับโครงการในช่วงแรก คาดว่า ในเดือนพ.ย.นี้ จะเริ่มมีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าโครงการ และเริ่มนำใบประทวนมาขึ้นเงิน โดยธ.กส.เชื่อว่า ในเดือน พ.ย.นี้ คงเริ่มจ่ายเงินประมาณ 20,000 – 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้การใช้เงินจากสภาพคล่องดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีการใช้สภาพคล่องของธ.ก.ส.ที่ 90,000 ล้านบาท โดยธ.ก.ส.พิจารณาแล้วพบว่า ไม่กระทบกับฐานะทางการเงิน และความมั่นคงของธนาคาร เพราะปัจจุบันธ.ก.ส. มีการสำรองเงินฝากสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดสำรองเงินฝากไว้ไม่ต่ำกว่า 6% ของเงินฝากทั้งหมด แต่ล่าสุดเงินฝากของธ.ก.ส. มีกว่า 1 ล้านล้านบาท
อย่างไรก็ตามธ.ก.ส.ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในการชำระส่วนต่างในการดำเนินโครงการระหว่างราคาที่รับจำนำกับราคาที่ขายออกไปจำนวน 73,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายได้ในเดือน ธ.ค.นี้ไม่ต่ำกว่า 33,000 ล้านบาทด้วย นายลักษณ์  กล่าวว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 4 ครั้ง ใช้เงินไปประมาณ 670,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก 3 แหล่งคือ เงินกู้ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะจัดหาตามกรอบที่เสนอครม.ไปแล้ว 410,000 ล้านบาท ,เงินจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลประมาณ 170,000 ล้านบาท ส่วนวงเงินเพิ่มเติม 6,660 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 55/56 โดยจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีข้าวเข้าโครงการเพิ่มเติม ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากครม.ไปเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ธ.ก.ส.จะเร่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรทันทีในสัปดาห์นี้
 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.สำรองจ่าย1.4 แสนล้านจำนำข้าวรอบใหม่

Posts related