นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยถึงกรณีที่ ธ.ก.ส. กู้เงินอินเตอร์แบงก์จากออมสิน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำข้าว ว่า ขณะนี้ธ.ก.ส.ชะลอการนำเงิน 5,000 ล้านบาท มาจ่ายจำนำข้าว เพราะต้องหารือกับกระทรวงการคลัง ช่วง 1-2 วันนี้ให้ชัดเจนว่าให้ดำเนินการอย่างไร เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นจากความไม่สบายใจของผู้ฝากเงิน เพราะมีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้าน หากเดินหน้าจะรุนแรงเกิดขึ้นอีกหรือไม่ทั้งนี้ หากเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้น ธ.ก.ส.พร้อมชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะได้ดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 21 ม.ค.57 ตามการดำเนินการตามแผนบริหารหนี้สาธาณะ ที่คณะกรรมการธ.ก.ส.ได้พิจารณาเห็นชอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้ว เพราะกระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการหาแนวทางจัดหาเงินทุน จึงใช้แนวทางกู้เงินระยะสั้นเพื่อหาเงินทุนมาจ่ายกับชาวนาไปก่อน โดยยืนยันไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อไม่ชัดเจน จึงต้องชะลอการจ่ายเงินออกไปก่อนอย่างไรก็ตาม ในวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.มีเงินที่จะจ่ายจำนำข้าวเพียง 3,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินเหลือที่ได้จากการระบายข้าวจากสัปดาห์ก่อนและยังจ่ายไม่หมด ซึ่งจะใช้จ่ายให้ชาวนาในช่วงนี้ได้เท่านี้ โดยวิธีการจ่ายเงินจะดูจากใบประทวนที่ค้างอยู่ในระบบซึ่งจะมีรายชื่อขึ้นที่ส่วนกลาง ตามยอดเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ โดยธนาคารจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วโทรแจ้งเกษตรกร ทั้งนี้คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งระบายข้าวและส่งเงินมาชำระคืนโดยเฉลี่ยเดือนละ 8,000 – 10,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.เบรกจ่ายเงินจำนำข้าวจากเงินกู้อินเตอร์แบงก์

Posts related