ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มี.ค.57 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้เปิดตัวกองทุนช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับเงินบริจาคและเงินสมทบจากประชาชนชาวไทยมาช่วยเหลือชาวนา โดยช่วง 2 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 3-4 มี.ค.57 มียอดเงินบริจาครวมกว่า 149 ล้านบาท โดยคาดว่าภายในวันที่10 มี.ค.นี้ จะได้รับเงินบริจาคและเงินสมทบประมาณ 1,000 ล้านบาทแรก ธนาคารจะนำไปจ่ายให้กับชาวนา ตามลำดับของใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ทันที โดยทุกขึ้นตอนจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน รวมทั้งระหว่างวันที่ 5-22 มี.ค.เป็นต้นไป พนักงาน ธ.ก.ส.ทั่วประเทศจะร่วมกันรณรงค์เชิญชวนและให้ข้อมูลกับประชาชนช่วยกันบริจาคและสมทบเงินเข้ากองทุนฯ อีกด้วยทั้งนี้ เป้าหมายระดมเงินเข้ากองทุนดังกล่าว 20,000 ล้านบาท ยืนยันไม่มีความเสี่ยงเรื่องการชำระคืนอย่างแน่นอน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ราย เมื่อเทียบกับมูลค่าข้าวในสตอกของรัฐบาลกว่า 112,000 ล้านบาท โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวนา 3 รูปแบบ ทั้งกองทุนที่ 1 บริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา, กองทุนที่ 2 สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และกองทุนที่ 3 สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้น และมีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป อัตรา  0.63% ต่อปี โดยรับเงินบริจาคและเงินสมทบจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.57 อย่างไรก็ดี กองทุนที่ 2 และ 3 จะได้รับใบสมทบกองทุน เพื่อเป็นหลักฐานขอรับเงินคืน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ วันที่ 31 ธ.ค.57 รายงานข่าวจาก ธ.ก.ส. กล่าวว่า ข้อมูลจำนำข้าว ปีการผลิต 56/57 ข้อมูล ณ 4 มี.ค.57 มียอดรวมใบประทวน 1.4 ล้านราย ปริมาณ 10.9 ล้านตันจำนวนเงิน 181,000 ล้านบาท ธ.ก.ส.ทยอยจ่ายเงินไปแล้ว 68,668 ล้านบาท จำนวนข้าวเปลือก 4.25 ล้านตัน เกษตรกร 551,193 ราย เหลือค้างจ่าย 112,332 ล้านบาท ปริมาณ 6.65 ล้านตัน ใบประทวน 848,807 ราย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.เปิดตัวกองทุนช่วยเหลือชาวนา

Posts related