นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รักษาการ รมช.คลัง และฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คาดว่าเดือนพ.ค.นี้ เงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา จะจนครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม ที่ตั้งเป้าหมายจะครบในเดือนมิ.ย.นี้ โดยส่วนตัวจะให้ขยายระดมเงินเข้ากองทุนฯ อีก 20,000 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) เริ่มนำเงินมาสบทบเข้ากองทุนได้แล้ว หลังจากที่ได้รับหนังสือยืนยันว่ากรมบัญชีกลางแล้วว่า ไม่ผิดระเบียบราชการ โดยเงินของอปท.ที่ใช้หมุนเวียนอยู่นั้นมีถึง 200,000 ล้านบาท หากนำมาฝากไว้ในกองทุนแค่ 10% หรือคิดเป็นเงิน 20,000 ล้านบาททั้งนี้ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ประเมินแนวทางการหาเงิน เพื่อนำมาจ่ายจำนำข้าวที่ยังค้างอยู่อีก 90,000 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 190,000 ล้านบาท ซึ่งการใช้เครื่องมือที่ ธ.ก.ส.มีอยู่ช่วยได้บางส่วน อาทิ กองทุนช่วยเหลือชาวนา ที่ล่าสุดมีเงินมาฝาก และบริจาคแล้วกว่า8,000 ล้านบาท และการนำเงินออกไปจ่ายให้ชาวนาแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท โดยจะทยอยจ่ายให้ชาวนาอีกวันละ 1,000ล้านบาท จนกว่าจะหมด“รัฐบาลกำลังหาแนวทางมาจ่ายเงินจำนำข้าวที่เหลือให้เร็วที่สุด โดยอยากจ่ายให้หมดภายในเดือนมิ.ย.นี้ คาดว่าจะมีแนวทางการหาเงินมาจ่ายจำนำข้าวอีก 2-3 แนวทาง ซึ่งเป็นทั้งแนวทางเดิม และแนวทางใหม่ โดยเชื่อว่าจะมีข้อสรุปภายในเดือนเม.ย. และเริ่มดำเนินการในเดือนพ.ค.นี้ แต่ก็ไม่อยากพูดรายละเอียดมานัก ยืนยันว่ามีข่าวดีออกมาแน่นอน”รายงานข่าวจากธ.ก.ส.ระบุว่าการหาเงินมาจ่ายจำนำข้าวนั้น จะมาจากทั้งการกู้เงิน การออกพันธบัตร จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนา และจากงบกลาง โดยรัฐบาลเร่งให้ธ.ก.ส.ออกพันธบัตร เพื่อหาเงินมาจ่ายจำนำข้าว ซึ่งธ.ก.ส.ยืนยันไปแล้วว่ารัฐบาลต้องมาค้ำประกันพันธบัตรดังกล่าว โดยได้รายงานเรื่องการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของธ.ก.ส.ให้ที่ประชุมรับทราบแล้วว่า ยังอยู่ระหว่างการประเมินความน่าเชื่อถือ ซึ่งการออกพันธบัตรต้องใช้เวลาในการดำเนินการ4 เดือน เริ่มดำเนินการไปเมื่อเดือนเม.ย.คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนปลายเดือนก.ค.57นอกจากนี้ เพื่อเป็นการหาเงินเพิ่มเติมให้มาสบทบเข้ากองทุน เพื่อช่วยเหลือชาวนาอีก 20,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ธ.ก.ส.กำลังพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ฝากเงินรายใหญ่ที่ต้องการดอกเบี้ยมากกว่า 0.63%โดยยังมีข้อถูกเถียงกันมาก เนื่องจากดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวนั้น สูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ในปัจจุบันที่ธนาคารพาณิชย์จ่ายให้ไม่เกิน0.5%ส่วนการใช้เงินจากงบกลางอีก 40,000 ล้านบาทนั้น คงต้องนำมาพิจารณา และหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์นำเงินมาคืนงบกลางแล้วในช่วงเดือนพ.ค. ขณะนี้คืนมาแล้ว 16,000 ล้านบาทและยังเหลือเงินคืนอีก 4,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.เล็งขยายกองทุนช่วยเหลือชาวนา

Posts related