วันนี้ (17มิ.ย.) ที่อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยถึงกรณีที่หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. )เห็นควรให้สำนักงานกสทช.นำเงินรายได้จากการประมูลทีวีดิจิตอลเพื่อให้บริการธุรกิจ 24 ช่องนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ( สตง.) เสนอมาว่า ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่มองว่าวัตถุประสงค์การนำเงินไปใช้ต่างกัน คือ กสทช.ประมูลเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลทีวี โดยวัตถุประสงค์ของการนำเงินรายได้หลังการประมูลนั้น เป็นแบบนำกลับมาใช้สู่การประกอบกิจการในอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างกันของเงินแผ่นดินด้านน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ส่วนตัวมองว่า ไม่ขัดข้องหากจะยกเงินทั้งหมดเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน รวมถึงเห็นด้วยที่มีการตรวจสอบ เนื่องจากที่ผ่านมา กสทช.ถูกมองติดลบมาตลอด โดยเฉพาะการอนุมัติเงินจำนวน 427 ล้านบาทอีกด้วย"มองว่าการอนุมัติเงินจำนวนมากขนาดนี้แต่ใช้เพียงมติเสียงข้างมากเท่านั้น จึงมองว่าทำให้กลายเป็นจุดพลิกมองกสทช.ติดลบ การยกเงินทั้งหมดออกจากกสทช.ก็ดี ส่วนกสทช.ควรทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และการกำกับดูแลเท่านั้น ส่วนการบริหารเงินก็ให้ฝ่ายบริหารจัดการ "น.ส.สุภิญญา กล่าวในขณะเดียวกันคณะอนุคุ้มครองผู้บริโภค ได้ประชุมพิจารณาเรื่อง มาตรการเยียวยาผู้บริโภคกล่องบอลโลก ซึ่งมองว่า ระยะเวลาในการเยียวยาผู้บริโภคกรณีคืนกล่องฟุตบอลโลกที่อาร์เอสเสนอมา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. นี้ ถือว่าน้อยเกินไป อาจต้องเชิญอาร์เอสเข้ามาหารืออีกรอบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘นที’บอกยินดีหากคสช.ให้ส่งเงินประมูลทีวีดิจิตอล

Posts related