ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก..ค. กรมศุลกากรได้ทำป้ายประกาศ เกี่ยวกับผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ระบุว่า ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของที่นำมาใช้กับร่างกาย เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, ถุงเท้า, กระเป๋า โดยมีลักษณะไม่เกินกว่าการใช้เอง มีราคารวมกันไม่เกินกว่า 10,000 บาท ซึ่งต้องไม่มีลักษณะทางการค้า หากของใช้ส่วนตัวนำเข้ามาเกินกว่าการใช้เอง ต้องชำระภาษี และแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายศุลกากร โดยเสบียง อาหาร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ส่วนบุหรี่ ยาสูบ ได้รับการยกเว้นเพียง 200 มวน, สุรา ไวน์ ได้รับการยกเว้นเพียง 1 ลิตรนอกจากนี้ ยังมีข้อควรทราบ ประกอบด้วย ของฝากญาติ ของได้รับบริจาคมา ของสะสม ของมือสอง ของฝากเจ้านาย ของเอามาใช้เอง กล่องเปล่านาฬิกา หรือกระเป๋าแบรนด์เนม ไม่ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัว ผู้โดยสารและลูกเรือต้องชำระภาษี โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายศุลกากร ของมีราคา เช่น กระเป๋า นาฬิกา แบรนด์เนม หากมีราคาเกิน 10,000 บาท ต้องชำระภาษีนายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวถึงกรณีของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ได้เรียกให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สำแดงสินค้าและมีการจ่ายภาษีนั้น ยืนยันว่า กรมศุลกากรได้ขึ้นป้ายรายละเอียดชัดเจนที่สนามบินทุกแห่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะดูจากกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวว่านำเข้ามาในประเทศ เช่น บางรายนำกระเป๋าเดินทางเข้ามาหลายใบ เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบว่าสิ่งของที่นำเข้ามานั้นเกินความจำเป็นหรือไม่ หากเป็นสิ่งของที่ใช้เป็นการส่วนตัว ก็สามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่หากนำเข้ามาขาย หรือทำการค้า โดยใช้วิธีการซุกซ่อน ก็ต้องเสียภาษีตามระเบียบที่กำหนดไว้ทั้งนี้ กรมได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยเข้มงวดการนำสินค้าที่ไม่ได้นำมาใช้ส่วนตัวของผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางเข้ามาในประเทศ เพราะหากไม่ใช่สินค้าส่วนตัว แต่นำมาเพื่อการค้ามีภาระภาษีต้องเสีย หากผู้นำเข้าไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบก็จะมีความผิด“การตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้ดุลพินิจ เพื่อไม่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สะดวก เช่น กระเป้าแบรนด์เนม หากมีราคาเป็นแสน หรือ เป็นล้านบาท แต่เป็นการซื้อมาใช้ส่วนตัว ก็ถือว่าไม่ต้องเสียภาษี แต่ไม่ใช่นำเข้ามาหลายใบ เช่น นำเข้ามาทีเดียว 3-4 ใบ ซึ่งมีเจตนาว่าจะเข้ามาเพื่อการพาณิชย์มากกว่าใช้ส่วนตัว กรณีอย่างนี้ก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักช้อปหน้าซีด!! หิ้วของจากต่างประเทศมาต้องเสียภาษี

Posts related