นางสุจิตรา จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในจ.เชียงรายเมื่อวานที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวบ้างแล้วโดยเฉพาะ ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ จ.เชียงราย ซึ่งที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวโดยตรง โดยโรงแรมเชียงรุ่ง อ.พาน ประกาศปิดรับลูกค้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากตรวจพบความเสียหายของตัวอาคารบางส่วนขณะที่โรงแรมอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งได้รับการยกเลิกห้องพักแล้วมี 10 แห่งรวมกว่า 40 ห้องทั้งนี้กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ คือ เชียงใหม่ลำพูน ลำปาง และ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ยังคงมีการเดินทางท่องเที่ยวตามปกติโดยแหล่งท่องเที่ยวหลักไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับเส้นทาง 118ที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่-เชียงราย ที่แม้จะมีความชำรุดเสียหาย แต่ยังเดินทางได้1 ช่องทาง ดังนั้น จะพยายามส่งเสริมตลาดด้วยการเดินหน้าส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีตามปกตินายสุวัตรสิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ไปสำรวจความเสียหายของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้ว เบื้องต้นมีเพียงวัดร่องขุน ที่มีชิ้นส่วนบางพังลง และถนน ที่ใช้เดินสายเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวขาดในบางเส้นทาง ทั้งนี้ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เสียหาย โดยเฉพาะวัดร่องขุนนั้น กระทรวงฯ ไม่สามารถช่วยเหลือด้านงบประมาณได้เนื่องจากเป็นวัดของเอกชน ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมศิลปากร หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งนี้ หากเหตุการณ์กลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว อาจจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย โดยการททท.อาจจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ รวบรวมข้อมูลของเส้นทางท่องเที่ยวที่ชำรุด เพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เสียหายด้วยนางละเอียดบุ้งสีทอง นายกสมาคมโรงแรมภาคเหนือ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สมาชิกโรงแรมไทยในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายไปสำรวจความเสียหายพร้อมรายละเอียดของผลกระทบที่ได้รับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักท่องเที่ยวยกเลิกห้องพักใน จ.เชียงราย

Posts related