นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงเดือนม.ค. – ก.พ. 57 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริม 188 โครงการ ลดลง 46 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าเงินลงทุนรวม 63,100 ล้านบาท ลดลง 58% เนื่องจากนักลงทุนส่วนหนึ่งรอดูสถานการณ์ภายในประเทศของไทย ส่วนโครงการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ยื่นขอรับส่งเสริม 121 โครงการ ลดลง 40 % ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนมี 47,296 ล้านบาท ลดลง 43%“นักลงทุนส่วนหนึ่งอาจยังรอดูสถานการณ์การเมืองทื่ยืดเยื้อของไทยก่อนว่า จะเป็นอย่างไร จึงทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้ชะลอแผนการยื่นขอรับส่งเสริมออกไปก่อน แต่ก็ยังมีนักลงทุนอีกหลายกลุ่ม รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ได้ยื่นขอรับส่งเสริมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่ายังมีกลุ่มนักลงทุนที่เดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศไทยอยู่ ขณะเดียวกัน ก็ยังไม่พบสัญญาณใดๆ ที่นักลงทุนจะถอนการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปจากไทย”ทั้งนี้ หากพิจารณาการยื่นขอรับส่งเสริมรายอุตสาหกรรม มีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีการขยายการลงทุนในระดับหมื่นล้านบาท เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษและพลาสติก มีมูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งหมดที่ยื่นขอรับส่งเสริม 22,500 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักร มีมูลค่าเงินลงทุน 17,400 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค มีมูลค่าเงินลงทุน 13,500 ล้านบาทส่วน นักลงทุนต่างชาติ แม้จะลงทุนลดลง โดยเฉพาะนักลงทุนจากญี่ปุ่น ยื่นขอรับส่งเสริม 61 โครงการ ลดลง 42 % มูลค่าเงินลงทุนรวม 17,379 ล้านบาท ลดลง 63% แต่มีการลงทุนจากอีกหลายชาติที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เช่น สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 9,761 ล้านบาท สิงคโปร์ มีมูลค่าเงินลงทุน 2,195 ล้านบาท ฮ่องกง มีมูลค่าเงินลงทุน 2,128 ล้านบาท เนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าเงินลงทุน 1,998 ล้านบาท และการลงทุนจากจีน มีมูลค่าเงินลงทุน 1,461 ล้านบาทอย่างไรก็ตามปี 57 บีโอไอ ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุน เช่น โครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือ อีโคคาร์ ระยะ 2 ซึ่งขณะนี้มีการยื่นขอรับส่งเสริมเข้ามาแล้ว และจะเปิดให้ค่ายรถยนต์ยื่นคำขอการลงทุนได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการเอสเอ็มอี ซึ่งจะสิ้นสุดการให้ส่งเสริมในสิ้นปีนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักลงทุนยื่นขอบีโอไอร่วง 58%

Posts related