นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 7 เดือน (ตั้งแต่ม.ค.- ก.ค.) มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 770 โครงการ ลดลง 30.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เงินลงทุนรวม 371,500 ล้านบาท ลดลง 41.4% เทียบกับช่วงเดียวกันปี แม้จะมีอัตราลดลง แต่ก็เป็นการลดที่น้อยลง เมื่อเทียบกับช่วงก่อน ๆ ที่ปรับลดลงอย่างมาก ชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนเริ่มมั่นใจต่อสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น ตั้งแต่จัดตั้งคณะกรรมการบีโอไอ โดยเฉพาะเดือนก.ค. มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริม 147 โครงการ เป็นสถิติสูงสุดในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่เดือนม.ค.ที่ผ่านมาสำหรับกิจการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 160 โครงการ เงินลงทุน 174,100 ล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มบริการและสาธารณูปโภค 239 โครงการ เงินลงทุน 104,300 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเคมี กระดาษ และพลาสติก 74 โครงการ เงินลงทุน 33,800 ล้านบาท และกลุ่มกิจการเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร 112 โครงการ เงินลงทุน 24,400 ล้านบาท“ภาวะการลงทุนในไทย เริ่มส่งสัญญาณที่ดีให้เห็นตั้งแต่เดือนพ.ค. แล้ว โดยมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คือ เดือนพ.ค. มียื่นขอรับส่งเสริม 117 โครงการ เดือนมิ.ย.มียื่นขอรับส่งเสริม 130 โครงการ และเดือนก.ค. มียื่นขอรับส่งเสริม 147 โครงการ ถึงแม้มูลค่าเงินลงทุน จะไม่สูงมากนัก แต่จำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนที่เคยชะลอการยื่นขอรับส่งเสริมไว้ก่อนหน้านี้ กลับมาเชื่อมั่นประเทศไทยอีกครั้ง”ส่วนภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ช่วง 7 เดือน มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 477 โครงการ ลดลง 32% เงินลงทุนรวม 260,888 ล้านบาท ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยนักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุด 220 โครงการ ลดลง 41% เงินลงทุน 89,910 ล้านบาท ลดลง 52% ขณะที่การลงทุนจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ กลับมีทิศทางของการเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ มีโครงการลงทุนจากสหรัฐ ฯ ยื่นขอรับส่งเสริม 16 โครงการ เงินลงทุน 36,705 ล้านบาท มูลค่าสูงกว่า 4 เท่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่การลงทุนจากสหภาพยุโรปมียื่นขอรับส่งเสริมทั้งสิ้น 70 โครงการ เงินลงทุนรวม 67,000 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 3 เท่าตัว ส่วนการลงทุนจากเกาหลีใต้มียื่นขอรับส่งเสริมทั้งสิ้น 27 โครงการ เงินลงทุนรวม 13,716 ล้านบาท สูงขึ้นกว่า 9 เท่าตัวแหล่งข่าวจากบีโอไอ กล่าวว่า สถิติการยื่นขอลงทุนของประเทศสหรัฐ ฯ และสหภาพยุโรป สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนทั้งในประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป มีความมั่นใจในสถานการณ์ประเทศไทยมากขึ้น แม้ก่อนหน้านี้จะมีสถานการณ์สหรัฐฯ ประกาศปรับลดระดับประเทศไทยไปอยู่ในกลุ่ม ประเทศที่ล้มเหลวในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (เทียร์ 3) และสหภาพยุโรปปรับลดความสัมพันธ์กับไทยก็ตาม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักลงทุนแห่ขอบีโอไอก.ค.สูงสุดรอบ 7 เดือน

Posts related