ทีมวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ม.มหิดล คว้า 20 ล้าน ทุนนาสด้า แชร์ โปรเฟสเซอร์ ปี 2556 ลุยต่อยอดวิจัยสร้างแอนติบอดีพร้อมใช้ ช่วยรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และตับอักเสบซี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช.ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบทุน “นาสด้า แชร์ โปรเฟสเซอร์ ( NSTDA Chair Professor) ปี 2556” แก่ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา และทีมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อต่อยอดงานวิจัยโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังและโรคภูมิแพ้ โครงการดังกล่าวเป็นทุนที่ 3 ที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ สนับสนุนทุนในการวิจัยจำนวน 20 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี และปีนี้ได้กำหนดขอบเขตงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนารวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้าน ศ.ดร.วันเพ็ญ กล่าวว่า งานวิจัยที่ได้รับทุนนี้จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรัง และโรคภูมิแพ้ ในการผลิตแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันของคนที่พร้อมใช้สำหรับรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดื้อยาหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง รวมถึงผู้ที่เป็นโรคที่ให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สามารถฉีดให้แก่ผู้ป่วยและออกฤทธิ์ต้านไวรัสได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง ซึ่งจะต่างจากวัคซีนที่ต้องรอเป็นเวลา 7-10 วันกว่าที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันออกมา ขณะเดียวกันแอนติบอดีที่จะผลิตขึ้นเป็นชนิดโมเลกุลเล็กที่เรียกว่าแอนติบอดีสายเดี่ยว ซึ่งสามารถจับไวรัสในเซลล์ที่ติดเชื้อได้มากกว่าการใช้ยาในปัจจุบันที่ทำให้เกิดอาการดื้อยา นอกจากนี้ทีมวิจัยยังมีแผนในการผลิตแอนติบอดีพร้อมใช้สำหรับรักษาโรคตับอักเสบชนิดซี ซึ่งขณะนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน รวมถึงจะมีการทดสอบวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้แบบใหม่ ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นเองอีกด้วย คาดว่าภายใน 2 ปีจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จและพร้อมที่จะทดสอบในคนได้ภายใน 5 ปีอย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับทุนนาสด้า แชร์ โปรเฟสเซอร์ ไปแล้ว 2 ทุนคือ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล รับทุน เมื่อปี 2552 โดยนำเสนอผลงานเรื่อง “การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่ออุตสาหกรรม” และ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ รับทุน ปี 2554 นำเสนอความก้าวหน้าโครงการเรื่อง “การปรับปรุงเพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงาน และอาหารสัตว์”.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักวิจัยมหิดลคว้า 20 ล้านสร้างแอนติบอดีพร้อมใช้

Posts related