รายงานข่าวจากไต้หวัน แจ้งผลการประกวดเทคโนโลยีระดับโลก(The10th Taipei International Invention Show & Technomart –INST2014) จัดขึ้นที่กรุงไทเปไต้หวัน ว่า นักวิจัยไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้รับรางวัลการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีระหว่างประเทศผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลได้แก่1.โครงการ“ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน”โดยรศ.ดร.ศุภศรวนิชเวชารุ่งเรือง ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทอง (GoldMedal Award) พร้อมกับรางวัลพิเศษอีก2รางวัลได้แก่ รางวัล SpecialAward จากประเทศเกาหลีไต้และรางวัล LeadingInnovation Award มอบจากเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ(IIPNF)2.โครงการ “นวัตกรรมเซ็นเซอร์บนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดโลหะหนัก” โดย ศ.ดร.อรวรรณชัยลภากุล ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ได้รับรางวัลเหรียญเงิน(SilverMedal Award) และรางวัลพิเศษอีก1 รางวัลคือรางวัล Honorof Invention จากไต้หวันสำหรับผลงาน“ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน”เป็นการพัฒนาการกักเก็บน้ำหอมไว้ในยางให้ปลดปล่อยกลิ่นได้นานมากกว่า1ปี ผลิตจากโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปประยุกต์ใช้ใส่ในผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติได้หลากหลายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมตามความต้องการของผู้ใช้และคงความหอมได้ยาวนานมากกว่า 1ปี อาทิ ที่นอน หมอนยางพารา ถุงมือแม่บ้าน และแผ่นยางพื้นรองเท้าและผลิตภัณฑ์จากยางพาราอีกหลายชนิด ส่วนผลงาน“นวัตกรรมเซ็นเซอร์บนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดโลหะหนัก”นั้นเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดโลหะหนักในรูปแบบเซ็นเซอร์กระดาษที่ตรวจวัดโลหะหนัก 6ชนิดได้ในเวลาเดียวกัน ได้แก่ นิเกิล (Ni)เหล็ก(Fe)ทองแดง(Cu)ตะกั่ว(Pb)แคดเมียม(Cd)โครเมียม(Cr)มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ใช้งานง่าย และประหยัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ำในเขตอุตสาหกรรมการประกวดเทคโนโลยีระดับโลกดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่ 10โดยหน่วยส่งเสริมการค้าต่างประเทศของไต้หวัน(theTaiwan External Trade Development Council (TAITRA)เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18– 21 กันยายน2557ที่เวิลด์เทรดเซนเตอร์(TaipeiWorld Trade Centre TWTC) กรุงไทเปไต้หวัน มีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีผลงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมออกบูธแสดงผลงานมากกว่า1,000บูธประกอบด้วยผลงานและสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า2,000ชิ้นมีผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละปีประมาณ2–3หมื่นคนประเทศที่ได้รับเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงครั้งนี้รวมกว่า15ประเทศ อาทิ สหรัฐ อังกฤษ ฮังการี ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ โปแลนด์ รวมทั้งประเทศไทย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักวิจัยไทยซิวเหรียญทองระดับโลก

Posts related