วันนี้(21 เมษายน  2557 )ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ถนนโยธี  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสวทช.และศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์นักวิจัยอาวุโสสวทช. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของนักวิจัยไทยในการพัฒนาสารต้านมาลาเรียชนิดใหม่ของโลก  โดยดร.ทวีศักดิ์ เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก หรือWHO  ได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปีเป็นวันมาลาเรียโลก หรือ World Malaria Day  สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมาลาเรีย ซึ่งในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียมากกว่า200 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายต่อปี สำหรับประเทศไทยจากรายงานของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556ที่ผ่านมามีผู้ป่วยมากกว่า 25,000 รายประกอบกับเริ่มมีรายงานการเกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในแถบชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างความตื่นตัวให้แก่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียทั่วโลกเป็นอย่างมาก ล่าสุดทีมวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค)ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสารต้านมาลาเรียP218ซึ่งเป็นสารชนิดใหม่ ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วว่าไม่มีพิษและสามารถต้านเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้    ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามความร่วมมือกับ Medicinesfor Malaria Venture (MMV) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรและเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนายารักษามาลาเรียระดับโลกเพื่อผลักดันให้สาร P218ได้รับการทดสอบในระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP ต่อไป  คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5ปีในการทดสอบและผลิตออกมาใช้จริง และหากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆสารดังกล่าวจะเป็นยาชนิดแรกที่ผลิตได้โดยคนไทย ด้านศ.ดร.ยงยุทธ นักวิจัยอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียในประเทศไทย  กล่าวว่า สาร P218 เป็นยาตัวแรกที่คนไทยออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นเอง   โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจาการค้นพบโครงสร้างเป้าหมายของยาซึ่งเป็นเอนไซต์ที่อยู่ในเชื้อมาลาเรียเมื่อ10 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นได้ออกแบบยาที่จะสามารถทำลายเชื้อมาลาเรียได้  ที่สำคัญใช้ได้ผลกับเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา  สามารถผลิตในรูปแบบยากิน ราคาถูกเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนได้ ทั้งนี้สารดังกล่าวผ่านการทดสอบความพิษและประสิทธิภาพการใช้งานแล้วในสัตว์ทดลองปัจจุบันกำลังเข้าสู่การทดสอบการใช้งานจริงในระดับพรีคลินิค   ซึ่งทั้งการวิจัยเพิ่มเติมทดสอบและยื่นขอมาตรฐาน GLPคาดว่าต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 5 ปี   หากสำเร็จจะสามารถผลิตยาใช้ทดแทนยามาลาเรียในปัจจุบันที่เริ่มพบปัญหาการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ ศ.ดร.ยงยุทธ   กล่าวอีกว่า โรคมาลาเรียเป็นโรคที่เกิดขึ้นซ้ำได้ตลอด ดังนั้น คำแนะนำสำหรับประชาชนควรระวังระวังโดยการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด  ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อมาลาเรียเมื่อรู้ตัว หรือเป็นไข้จะต้องพบแพทย์ ภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามซื้อยามารับประทานเองเพราะจะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยดังกล่าวจะมีการนำเสนอในงานประชุมเวิล์ดมาลาเรีย  คอนเฟอร์เร้นซ์ 2014 (World Malaria Conference 2014 ) ซึ่ง สวทช. จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณโรงแรม เดอะ เซนจูรี่  พาร์ค กรุงเทพฯ    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักวิจัยไทยเจ๋งพัฒนาสารต้านมาลาเรียชนิดใหม่ของโลก

Posts related