ที่อาคารรัฐสภา2เวลา8.30นเมื่อวันที่ 11ก.พ.57นายอัมมารสยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)เปิดเผยในงานเสวนาช่วยชาวนาอย่างไรโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญและรักษาวินัยการเงินการคลังจัดโดยกมธ.การเงินการคลังฯ วุฒิสภาว่าขณะนี้ปัญหาความเดือดร้อนทั้งหมดของชาวนาเกิดจากนโยบายรับจำนำข้าวที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถหาเงิน1.3แสนล้านบาทมาจ่ายให้กับชาวนาได้ถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ากับคนไทยด้วยกัน ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวคือ ต้องปฏิรูปให้ใช้เงินกู้นอกงบประมาณอย่างโปร่งใสเพราะพบว่ามีช่องโหว่ทำให้เกิดการทุจริตซึ่งในส่วนเริ่มมีการดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ1ตั้งแต่การทำกองทุนหมู่บ้าน7.8หมื่นล้านบาทดังนั้นการใช้เงินกู้นอกงบประมาณต้องมีการกำหนดกรอบใช้เงินให้ชัดเจนและให้รัฐสภามีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินกู้นอกงบประมาณมากขึ้นไม่ใช่เพียงการอนุมัติแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรอีกเลย “ขณะนี้การรักษาวินัยการเงินการคลังมันช้าไปแล้วมันพังไปแล้วตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการปฏิรูปการใช้เงินของรัฐบาลที่ได้จากการกู้เงินที่อยู่นอกงบประมาณเป็นช่องโหว่มโหฬารของระบบวินัยการเงินการคลังที่มวลมหาประชาชนทะลุได้คนที่ใช้เป็นลำเป็นสันคือรัฐบาลทักษิณ”   อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของโครงการรับจำนำนั้นตามทฤษฎีกาชาวนาต้องเป็นหนี้รัฐบาลแต่กลับเป็นรัฐบาลเป็นหนี้ชาวนาเพราะโครงการจำนำข้าวกลายเป็นซื้อขายข้าวรัฐบาลมีภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไปจะต้องจ่ายหนี้ชาวนาขัดกับมาตรการ 181(3) โดยเฉพาะข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำหลังวันที่9ธ.ค.ที่มีการยุบสภา   “ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ชาวนา 1.3แสนล้านบาทที่รัฐบาลไม่มีสภาพคล่องจ่ายเป็นเรื่องที่น่าอับอายการให้ใบประทวนที่โรงสีออกให้ไปกู้เงินจากโรงสีเป็นเรื่องตลก วินัยการเงินการคลังพังไปแล้วระบบวินัยการเงินการคลังโครงการรับจำนำข้าวจริงๆเป็นโครงการที่โปร่งใสเพราะมีใบเสร็จแต่ไม่มีการทำบัญชีรัฐบาลจงใจไม่ให้เกิดการลงบัญชีไม่ต้องการให้เกิดตัวเลขการขายการระบายข้าวเพราะไม่ต้องการให้มีความโปรงใสเหมือนถ้ำที่มืดมิดที่จะเข้าต้องมีไฟฉายและต้องได้รับการอนุญาตจากคนในรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง”   นายไพบูลย์นิติตะวัน กรรมาธิการและรองประธานที่ปรึกษาฯกล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันสร้างปัญหาจำนำข้าวมีการทุจริตขาดทุนจำนวนมาก จนไม่ยอมแก้ปัญหาเพราะแก้ไปก็ตาย รัฐบาลไม่ยอมขายข้าวเพราะถูกจำกัดด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา181เพื่อเอาตัวรอดไปก่อนปัญหาไม่อยู่ที่รัฐบาลแต่อยู่ที่สถาบันการเงินไม่กล้าปล่อยกู้เพราะรู้ว่าผิดกฎหมายประกอบกับสังคมที่ไม่เชื่อถือรัฐบาลหลายเรื่องโดยเฉพาะจำนำข้าวที่มีการทุจริตหากรัฐบาลมีฝีมือไม่ใช่รัฐบาลหน้าโง่เหมือนตอนนี้มันก็มีทางการแก้ไขได้ดังนั้นเห็นว่าหากมีรัฐบาลกลางเข้ามาจะกู้เงินมาจ่ายชาวนาได้โดยไม่ไม่ขัดกฎหมายสังคมยอมรับ รัฐบาลคนกลางจะแก้ปัญหายั่งยืนหยุดโครงการรับจำนำข้าวขายข้าวทั้งหมดนำเงินมาใช้ชาวนา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักวิชาการจวกเละโครงการจำนำข้าว

Posts related