นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และกรรมการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับผู้ประกอบการเอกชนที่พัฒนาเรือโดยสารในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการพิจารณาเรือเฮอร์คิวลิส เหมาะสำหรับใช้เป็นเรือท่องเที่ยว เช่น ให้บริการในคลองบางกอก หรือเป็นเรือข้ามฝาก แต่ไม่เหมาะกับให้บริการเป็นเรือด่วน เพราะยังไม่สามารถทำความเร็วได้มาก เนื่องจากเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์แต่ทั้งนี้ หากให้เป็นเรือในลักษณะท่องเที่ยว ล่องตามลำน้ำ เชื่อว่า จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะมีจุดขายที่เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นักวิชาการแนะต่อยอดเรือเฮอร์คิวลิส

Posts related