รท.หญิง สุนิสา เลิศภควัตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ให้นโยบายกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถึงการแก้ปัญหาให้ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวในลักษณะของภาพรวมแต่ละจังหวัดโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยให้ทุกจังหวัดเชิญชาวนาที่ได้รับผลกระทบมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบปัญหา ก่อนมาหาข้อสรุปร่วมกัน ทั้งนี้นายกฯยังมอบนโยบายให้นายวราเทพ รัตนากร รมช.เกษตรฯ และสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าว โดยจัดทำเนื้อหาสรุปการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาในประเด็นต่างๆรวมถึงแนวทางช่วยเหลือชาวนาที่เดือดร้อน ก่อนจัดพิมพ์เป็นรายงานให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปชี้แจงเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวด้วยว่านายกฯได้แสดงความเห็นใจต่อกรณีที่ชาวนามีปัญหาฆ่าตัวตายและนายกฯไม่ต้องการให้ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้น โดยเห็นว่าปัญหาของชาวนามีทางแก้ไขแต่ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้กลไกที่มีอยู่ในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวนาเนื่องจากบางส่วนชาวนาอาจมีปัญหาหนี้นอกระบบ นายกฯจึงให้ส่วนราชการใช้กลไกที่มีอยู่ทำให้ชาวนาเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆที่รัฐบาลมี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “นายกฯปู”มอบวราเทพสรุป”จำนำข้าว”

Posts related