วันนี้ (18 พ.ย.) ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก 2013 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งแรก ว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ผู้นำประเทศ ผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรี และผู้นำอุตสาหกรรมไอทีจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของโลกดิจิทัล รวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ตลอดจนกำหนดทิศทางด้านการลงทุนในโครงข่ายพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไอซีที แอพพลิเคชั่นและบริการที่สร้างสรรค์นอกจากนี้ ยังเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีในอนาคตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในปี 2563 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน และหวังว่าจะทำให้ทุกประเทศได้ใกล้ชิดกัน ไอซีทีไทยจะให้การสนับสนุนการเชื่อมโยง ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 นี้ อีกทั้ง ขณะนี้กำลังเข้าสู่โลกดิจิทัล ทำให้การค้าขายแต่ละประเทศมีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมี 7 พันล้านคน โดยคน 250 ล้านคนทั่วโลกจะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 40% และขณะนี้จะมีการใช้ 4จี โดยปี 2025 จะมีอุปกรณ์4 จี และอุปกรณ์อื่นๆ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำนวน 1 ล้านล้านเครื่อง โดยเฉลี่ยปี 2012-2017 มีการเติบโตถึง 10 เท่า ทั้งนี้ ปัจจุบันไอซีทีได้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค ทำให้มีการเชื่อมโยงกับทุกประเทศ สุดท้ายแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ เพราะไอซีทีจะช่วยลดต้นทุน ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้วยทั้งนี้ รัฐบาลมองว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือเรื่องช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยี สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงถึง 80% ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนานั้น มีการเข้าถึงเทคโนโลยีเพียง 28% เท่านั้น อีกทั้ง สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่ากัน คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรม หรือแม้กระทั่งการก่อการร้าย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก”การพัฒนาไอซีที นอกจากจะลดช่องว่างในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว การศึกษา เกษตรกรรม สาธารณสุข และภาคธุรกิจต่างๆ ด้วย ดังนั้น ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ รัฐบาลจะนำไปพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่านานาประเทศ” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นายกฯ เปิดงานการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก 2013

Posts related