นางชไมพรเจือเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง เปิดเผยว่า ขณะนี้ เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนามณฑลยูนาน ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าชายแดนและท่องเที่ยว (สิบสองปันนาแฟร์) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย. 57 ณ เมืองจิ่งหงโดยในงานจะมีการเจรจาธุรกิจและการจำหน่ายปลีก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และนำสินค้าไทยไปปรับให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างของ“ในส่วนของประเทศไทยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้นายสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดงานและเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าประเทศไทย รวมทั้งมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ นายหลัว หง เจียง ผู้ว่าการเขตการปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนาและผู้บริหารระดับสูงของเขตฯ ด้วย”นางชไมพร กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแบ่งการจัดงานเป็น 3 ส่วนคือ แสดงสินค้าภายในอาคาร จำนวน 81 คูหาได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหาร กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าแฟชั่น กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ส่วนที่สอง เป็นการจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจและส่วนที่ 3 เป็นการจัดการแสดงกิจกรรมพิเศษได้แก่ รำไทย เดินแฟชั่น สลับกับการสาธิตทำอาหารไทย เป็นต้นนายเทพทัย สุริยลักษณ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกเอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า การจัดงานแฟร์ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยเพราะจะตรงกับช่วงสงกรานต์และปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเมืองอื่นๆได้เดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ ที่เมืองจิ่งหงจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งเดียวในจีนที่จัดงานนี้คาดว่าจะมีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ "จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคในงานสิบสองปันาแฟร์ที่เมืองจิ่งหงเขตปกครองตนเองฯ ค่อนข้างมีความหลากหลาย ดังนั้นสินค้าไทยไม่จำเป็นต้องมีราคาถูกอีกต่อไปแต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องยกระดับสินค้าไทย คือการสร้างความแตกต่าง และ เลือกวางตำแหน่งสินค้า ในกลุ่มตลาดเฉพาะให้ชัดเจนซึ่งคงต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละตนในการปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง"อย่างไรก็ตาม สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาวพม่า เวียดนาม และกัมพูชา รวมทั้งจากจีน มีราคาถูกว่าสินค้าไทย และมีสินค้าบางรายการที่คล้ายคลึงกับสินค้าของไทยจึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาสินค้าที่มีความแตกต่างที่เป็นจุดแข็ง ของไทยเพื่อให้ชนะใจผู้บริโภคจีนให้ยอมรับสินค้าไทยในราคาที่สูงกว่าให้ได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นำผู้ประกอบการออกงานแฟร์สิบสองปันนา

Posts related