นิคมฯอมตะ น้ำยังไม่ลด “ประเสริฐ” ลงพื้นที่ตรวจน้ำในนิคมฯ พร้อมประสานขอเรือเร่งระบายน้ำออกเร็วที่สุด ด้านอมตะ ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนป้องกันระยะยาวเสริมคันดินเพิ่มเป็น 1 เมตร ยันโรงงานยังคงเดินหน้าผลิตได้
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 20ต.ค. ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และประชุมกับ จังหวัดชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในแผนการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นิคมและพื้นที่โดยรอบให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ
   รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด เนื่องจากนิคมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ มีมูลค่าการลงทุนมหาศาล ดังนั้นจึงต้องเร่งดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และความเชื่อมั่นจากนักลงทุน พร้อมกับการหาแนวทางประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนควบคู่กันไปด้วย
  “ขอให้อมตะร่วมกับจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาทางลัดเพื่อให้น้ำไหลลงสู่คลองพานทองโดยเร็วที่สุด และกำหนดแผนระยะยาว โดยดำเนินการปรับปรุงทางไหลของน้ำให้สามารถไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ควรมีการเสริมคันดินอีก 1  เมตร เพื่อป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวนิคมฯมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำที่ขังอยู่ในนิคมฯ สูงสุดวัดได้ประมาณ 40-50 เซนติเมตร” นายประเสริฐกล่าว
  นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สาเหตุที่ปริมาณน้ำในพื้นที่ผิวการจราจรและไหล่ทางเฟส 7 ของนิคมบางจุดยังมีระดับความสูงอยู่ที่ 30-45 ซม. เนื่องจากอยู่ในช่วงน้ำทะเลหนุนส่งผลให้การระบายน้ำจากคลองขุนวิเศษลงสู่คลองพานทอง เพื่อลงแม่น้ำบางปะกงเป็นไปได้อย่างล่าช้า แต่ได้เร่งดำเนินการผลักดันน้ำให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการประสานขอความช่วยเหลือจากทหารเรือ เพื่อขอเรือผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 28 ลำ และล่าสุดในวันที่ 20 ต.ค. ทหารเรือได้จัดส่งเรือผลักดันน้ำเพิ่มมาอีก 12 ลำ และจะส่งมาในวันพรุ่งนี้อีก10 ลำ เพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกนิคมฯ
  นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ อมตะได้เร่งประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่นิคมฯอมตะนครวันนี้ในพื้นที่เฟส 7 ยังคงมีน้ำขังบริเวณผิวการจราจรและไหล่ทางอยู่เป็นบางจุด ความสูงอยู่ที่ 30 -45 ซม. และยืนยันว่าโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ยังคงเดินหน้ากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นิคมฯอมตะเร่งระบายน้ำหลังยังเอ่อท่วม50ซม.

Posts related