ระทรวงไอซีที ชวนผู้ปกครองและเยาวชนชมนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแท็บเล็ต และการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 15-18 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายรัฐบาล ว่า งานดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ซึ่งหลังจากได้มีการแจกแท็บเล็ตพีซีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภายใต้โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ให้เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานเครื่องแท็บเล็ต  "ประโยชน์ของการเข้าชมงานนอกจากจะได้ความรู้จากการใช้งานแท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยถูกวิธี ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มนักเรียนหรือบุตรหลาน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในอนาคตด้วย" นายณัฐพงศ์ กล่าว สำหรับบรรยากาศภายในงานจะมีการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมชมงาน ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานแท็บเล็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมและการละเว้นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม เกม และการแสดงต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านไอซีที ครบทุกแง่มุม ทั้งนี้ งานดังกล่าว ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 ต.ค.56 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นิทรรศการเสริมความรู้การใช้แท็บเล็ตถูกวิธีและปลอดภัย

Posts related