“นิวัฒน์ธำรง”บินตื๊อจีนขายข้าวจีทูจี 1 ล้านตันต่อปี ตามที่ผู้นำสองประเทศตกลงกัน พร้อมทั้งพ่วงขายยางพาราและมันสำปะหลัง
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือน  พ.ย. 56 ตนจะเดินทางไปหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเพื่อตกลงในรายละเอียดการซื้อข้าวไทยในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ปีละ 1 ล้านตัน ตามที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันไว้ ซึ่งเจรจาขายข้าวให้จีนทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว ส่วนราคาที่จะซื้อขายกันจะยึดราคาตลาดโลกเป็นหลัก  โดยตั้งเป้าหมายที่จะเซ็นสัญญากันให้ได้ไม่เกินเดือนธ.ค.56 “ไทยและจีน ยังจะหารือในรายละเอียดการขายสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ยางพาราปริมาณ 2 แสนตัน และมันสำปะหลังด้วย“ สำหรับการขายข้าวให้กับรัฐวิสาหกิจจีนของมณฑลเฮย์หลงเจียงปริมาณ 1.2 ล้านตัน ภายในเดือนต.ค. 56 นี้ จะมีการลงนามในสัญญากันได้ ส่วนสัญญาที่รัฐวิสาหกิจจีนเซ็นกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ปริมาณ 1 ล้านตันภายใน 5 ปี หรือประมาณปีละ 2 แสนตัน เป็นเรื่องที่เอกชนจะไปดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาสในการขายข้าวให้กับจีน หลังจากที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ในเรื่องรถไฟฟ้าแลกสินค้าเกษตร ซึ่งหากกระทรวงคมนาคมไปเจรจาในรายละเอียดได้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ก็จะไปเจรจาต่อในขั้นสุดท้าย เพื่อผลักดันให้จีนซื้อสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งจะมีทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด อย่างไรก็ตาม ไทยยังได้มีการเจรจากับประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย และอิรัก เพื่อขายข้าวในรูปแบบจีทูจี โดยการเจรจาขายมีทั้งหลักแสนตัน และหลักล้านตัน ซึ่งหากได้ข้อสรุปก็จะรีบแจ้งให้ทราบ แต่ขณะนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ เพราะอยู่ระหว่างการเจรจา นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจ และผู้ทำการแทนผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต)   กล่าวว่า รัฐบาลโดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเปิดประมูลข้าวล็อตแรก ผ่านตลาดเอเฟต ในวันที่ 25  ต.ค.  56 นี้ ที่กระทรวงพาณิชย์  จำนวน 1.4 แสนตัน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบค้าข้าวทุกระดับเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้  สำหรับการประมูลผ่านตลาดเอเฟต นั้นจะ คัดข้าวคุณภาพดีจากคลังมาตรฐานในแหล่งข้าวที่เป็นที่น่าเชื่อถือในคุณภาพ  และยังแบ่งเป็นกองย่อยไม่เกิน 2,000 ตัน หรือประมาณ 20,000 กระสอบ  ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าข้าวทุกระดับทั้งรายกลางรายเล็กสามารถเข้าประมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : "นิวัฒน์ธำรง"บินตื๊อจีนซื้อข้าว

Posts related