แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  ขณะนี้มีปริมาณน้ำตาลทรายค้างกระดานในฤดูหีบปี 56/57 เฉลี่ยประมาณ 2 ล้านกระสอบ จากปกติจะเหลือประมาณ  1 ล้านกว่ากระสอบ เนื่องจากช่วงนี้ฤดูหนาวยาวนาน ส่งผลให้การบริโภคน้ำตาลทรายจะต่ำกว่าฤดูร้อน รวมทั้งการส่งออกยังคงชะลอตัวต่อ เพราะภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวมากนัก  และไทยมีปัญหาการเมืองเข้ามา ส่งผลให้การบริโภคภาพรวมชะลอตัว “ปีนี้ถือว่า การจัดสรรน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ (โควต้าก)  ที่ระดับ 25 ล้านกระสอบ จะเพียงพออย่างแน่นอน ซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่มีการจัดสรรไว้ระดับ 26.5 ล้านกระสอบ และเหลือค้างเพียง 600,000 กระสอบเท่านั้น เนื่องจากช่วงต้นปี 56 มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก” ทั้งนี้หลังจากที่โรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 50 โรง เริ่มเปิดหีบฤดูการผลิตปี56/57 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 56 จนถึงวันที่ 29 ม.ค.57 พบว่า โรงงานน้ำตาลทราย 50 แห่งรับอ้อยเข้าหีบแล้ว 50 ล้านตัน หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิวส์)เฉลี่ยอยู่ที่ 100.25 กิโลกรัมต่อตัน ค่าความหวานเฉลี่ยที่ 11.64 ซี.ซี.เอส โดยขณะนี้เฉลี่ยอ้อยเข้าหีบวันละ 1 ล้านตันปกติการปิดหีบอ้อยจะเป็นช่วงกลางเม.ย. 57 ดังนั้นแนวโน้มฤดูหีบอ้อยปีนี้มีโอกาสลุ้นผลผลิตอ้อยที่ระดับ 107-108 ล้านตัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : น้ำตาลทรายค้างกระดาน

Posts related