รายงานข่าวจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  แจ้งว่า ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้นอี 85 ขึ้นลิตรละ 20 สตางค์  และราคาน้ำมันดีเซลคงเดิม โดยจะมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 เม.ย.  57 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป  ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในสถานีบริการของปตท. และบางจากฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 48.45 บาท  แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 40.93 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.48 บาท อี 20 ลิตรละ 35.98 บาท อี 85 ลิตรละ 24.58 บาท ส่วนดีเซลคงเดิมที่ลิตรละ 29.99 บาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : น้ำมันขึ้น 40 สตางค์

Posts related