นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีประชาชนเดินทางไปและกลับกรุงเทพประมาณ 4-5 แสนคน แต่มั่นใจว่ารถโดยสารที่เตรียมสำรองไว้มีเพียงพอแน่นอน โดยเฉพาะเส้นทางไปยังเชียงใหม่และ สุโขทัย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการจัดเทศกาล นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)ให้เตรียมจัดรถชัตเติ้ลบัสฟรี อำนวยความสะดวกในการระบายผู้โดยสารทั้งขาเข้า และออกจากกรุงเทพ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างสะดวกไปยังระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลซึ่งประชาชนเดินทางมากกว่าปกติ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ได้เร่งติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมท่าเรือ 10 จุดบริเวณโป๊ะ รวมทั้งติดป้ายเตือนจำนวนคนและน้ำหนัก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะควบคุมไม่ให้จำนวนประชาชนที่ขึ้นและลงโป๊ะเกินกว่า 40 คนต่อครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโป๊ะล่มเพราะรับน้ำหนักไม่ไหว รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เสื้อชูชีพ และห้ามการดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา ห้ามจุดดอกไม้ไฟบนเรือ โป๊ะ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 500-1000 บาท และอาจจะถูกยึดใบอนุญาตของผู้ควบคุมเรือ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุทางน้ำ และเรื่องร้องทุกข์ได้ที่สายด่วน 1199 ได้ตลอด24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บขส.พร้อมรับเทศกาลลอยกระทง

Posts related