บลิส-เทล  เปลี่ยนทีมบริหารชุดใหม่   หันมาเน้นทำธุรกิจลูกค้าองค์กร ในกลุ่มไอทีโซลูชั่น เทเลคอมโซลูชั่น และซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย พร้อมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มาพร้อมคอนเทนต์หรือเนื้อหา วางจำหน่ายต้นปีหน้า นายจักรกฤษณ์ ธนวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทบลิส-เทล จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ธุรกิจของบลิส-เทล หรือบลิส ได้เข้าสู่โครงสร้างธุรกิจใหม่ที่วางไว้ที่ 3 กลุ่ม คือ เทเลคอมโซลูชั่น  ไอทีโซลูชั่น และกลุ่มซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย หลังจากปรับโครงสร้างและเปลี่ยนทีมผู้บริหารชุดใหม่ โดยเลือกทำธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ นอกจากนี้ได้เพิ่มสินค้าใหม่ ๆ เช่น กลุ่มเทเลคอมโซลูชั่น  นำเข้าและสั่งผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง  กลุ่มไอทีโซลูชั่น  ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อวางจำหน่ายในแบรนด์ เอ็นเทล หรือ Ntel ซึ่งเป็นแท็บเล็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่มาได้ขายแค่เครื่อง แต่จะบรรจุคอนเทนต์มาพร้อมตัวเครื่อง เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยจะวาง                                                                                                                                               จำหน่ายตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บลิส-เทลอวดแท็บเล็ตใหม่

Posts related