นายกฤษณ์  เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า  แผนงานในปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่  17,078 ล้านบาท เติบโต  10% และมีกำไรสุทธิประมาณ 4,458 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 12%  เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะซื้อทรัพย์ ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล และทรัพย์รอการขายหรือเอ็นพีเอ จากสถาบันการเงินและการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีเข้ามาบริหาร 21,500 ล้านบาท   ส่วนผลการดำเนินงานในปี 56 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 3,984 ล้านบาท เติบโต 22%  ถือว่าสูงสุดในรอบ 15 ปี มีรายได้จากการเรียกเก็บหนี้และจำหน่ายทรัพย์รวมประมาณ 16,605 ล้านบาท  เติบโตจากเป้าหมาย 21% มีทรัพย์สินเพิ่ม 20,111.34 ล้านบาท ส่งผลให้มีทรัพย์รวมอยู่ที่ 433,370 ล้านบาท “ เอ็นพีแอลของสถาบันการเงินปีนี้ไม่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการหนี้ได้ดี แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง  โดยคาดว่าเอ็นพีแอลเฉลี่ยอยู่ที่ 2 % กว่า แต่ที่เป็นห่วงในปีนี้คือ สภาพคล่องในระบบมากกว่า เพราะรัฐบาลยังไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการต่างๆ ได้เต็มที่ ทำให้การเบิกจ่าย และอนุมัติต่างๆ ต้องชะลอออกไป ทำให้การลงทุนใหม่ต่างๆในปีนี้ยังไม่เกิด ทำให้กระทบต่อภาคเอกชนบางส่วน” สำหรับแผนการเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้น  ได้เลื่อนออกไปเป็นต้นปีหน้า  คาดว่าจะเข้าตลาดได้ประมาณไตรมาส1/ 58  เพราะขณะนี้ยังรอที่ปรึกษาทางการเงินศึกษาผลดีและผลเสียให้แล้วเสร็จก่อน   หลังจากนั้นจะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในฐานะผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  หากเห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนนโยบายการบริหารต้นทุนทางการเงินในปีนี้จะเน้นลดต้นทุนต่างๆ ด้วยการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินกู้ธนาคารทหารไทยที่ครบกำหนดในปี  58 จำนวน 19,000 ล้านบาท  แต่รายละเอียดเป็นอย่างไรยังไม่สามารถบอกได้ต้องรอผลศึกษา ทั้งนี้ยอมรับว่าปัญหาการชุมนุมทางการเมืองทำให้บริษัทต้องปรับแผนงานใหม่  ด้วยการเจาะกลุ่มนักลงทุน ผู้ฝากเงินที่มีเงินออม และไม่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ  โดยต้องการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ซึ่งเห็นว่าหากนักลงทุนซื้อเอ็นพีเอของบริษัทที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากแน่นอน  เนื่องจากที่ดินเปล่า สามารถทำเกษตรกรรม หรือสร้างมูลค่าให้เกิดผลตอบแทนที่สูงได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บสก.เล็งซื้อทรัพย์บริหาร21,000ล้าน

Posts related