นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เปิดเผยว่า มีแผนจัดทำโครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าของ บสย. เพื่อให้สถาบันการเงินใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการได้เร็วขึ้น และถ้าผู้ประกอบการายใดเป็นลูกค้าชั้นดีสถาบันการเงินอาจให้ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถูกกว่าลูกค้ารายอื่น ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขในการพิจารณานั้น จะดูข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร ซึ่งจะทำให้รู้ว่าผู้ประกอบการรายนั้นมีประวัติการชำระหนี้เป็นอย่างไรบ้าง และดูผลประกอบการจากการทำธุรกิจว่ามีอัตราการเติบโตมากมากน้อยแค่ไหนก่อนจะประกาศว่าแต่ละบริษัทมีเรทติ้งระดับใดบ้าง “ข้อมูลจะสามารถบอกถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ในการขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยถ้าลูกหนี้รายใดได้รับการจัดอันดับที่ดีจะทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย คาดว่าการจัดทำรูปแบบโครงการจะเสร็จในปี 57 และเริ่มจัดเครดิตเรทติ้งให้เอสเอ็มอีได้ในปี 58 ซึ่งปัจจุบันเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าบสย.มีประมาณ77,000 ราย” สำหรับแผนดำเนินงานในปี 57 นั้นตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี100,000 ล้านบาท ซึ่งเน้นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าโอท็อปมากขึ้น โดยมีแผนที่จะขออนุมัติกระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปวงเงิน10,000 ล้านบาท เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันยอมรับว่าผู้ประกอบการบางรายยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงเงินทุนได้ โดยเบื้องต้นกำหนดปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท และมีระยะเวลาการค้ำประกัน 7 ปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บสย. เล็งจัดเรทติ้งเอสเอ็มอี

Posts related