นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด ทอท.ว่าที่ประชุมอนุมัติกรอบงบประมาณลงทุนโครงการขยายพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร (แอร์พอร์ต ซิตี้)วงเงิน18,567 ล้านบาท แบ่งเป็นท่าอากาศยานภูเก็ต 4,342 ล้านบาทดอนเมือง 14,000 ล้านบาท หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย 225 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 58-62   สำหรับรายละเอียดการลงทุนของท่าอากาศยานดอนเมือง แผนดำเนินการช่วงปี 58-59 จะขยายพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร 9,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า 3-4  และก่อสร้างอาคารบริเวณสำนักงานใหญ่ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารสำนักงานของสายการบิน อาคารจอดรถและศูนย์การค้าขนาดย่อม (คอมมูนิตี้มอลล์) เพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นแผนปี 58-62 เพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและลดความแออัดของสนามบินด้วย    นายเมฆินทร์กล่าวว่า ในระยะต่อไป ทอท. ยังมีแผนลงทุนเพิ่ม ทั้งในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 7,933 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 58-61 ประกอบด้วย ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและก่อสร้างชานชาลาส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก 2,143 ล้านบาท  ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าขาเข้า  2,860 ล้านบาท และซ่อมแซมทางวิ่งทางขับ 2,930 ล้านบาท แลัโครงการแผนขยายดอนเมืองระยะ 3 เพื่อรองรับผู้โดยสารเป็น 60 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ 58-60 วงเงิน 8,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ดทอท.ไฟเขียว 1.8 หมื่นล.ขยายสนามบิน

Posts related