นายสุนชัยคำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่าการบริหารงานของกฟผ.ในปัจจุบันไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษใดๆโดยเฉพาะประเด็นที่ถูกโจมตีมาตลอดว่า พนักงานกฟผ. หรือแม้แต่คณะกรรมการ (บอร์ด)ใช้ไฟฟ้าฟรีนั้น ไม่จริงแน่นอน โดยสามารถตรวจสอบได้ว่า พนักงานทุกคนต้องเสียค่าไฟฟ้าอัตราปกติทุกคน มีบิลไฟฟ้ายืนยันได้แน่นอน ส่วนรายได้ของคณะกรรมการกฟผ.นั้นไม่ได้มากอย่างแน่นอน เพราะเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในปี 57 จะได้ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อคนเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ครั้งละ 50,000 บาทโดยจำกัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ 15ครั้ง หรือไม่เกินปีละ750,000 บาท ส่วนเงินโบนัสคณะกรรมการจะได้ 0.05 % ของกำไรสุทธิประจำปี57 แต่กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3ล้านบาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตแหน่งและประธานกรรมการปตท. จะได้รับสูงกว่ากรรมการ 25%รายงานข่าวจากกฟผ.แจ้งว่ากฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ บอร์ดกฟผ. จะได้เบี้ยประชุมครั้งละไม่เกิน10,000 บาทต่อครั้งเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส่วนประธานบอร์ดได้ครั้งละ 20,000 บาทขณะที่โบนัสบอร์ด ได้ตามพนักงานกฟผ. เช่นปี 56ได้โบนัส 2เดือนกว่า โดยปี56 ประธานบอร์ดกฟผ. ได้โบนัสประมาณ 522,070บาท รวมทั้งบอร์ดกฟผ. ไม่มีการได้รับสิทธิประโยชน์ใช้ไฟฟ้าฟรีแต่อย่างใดโดยการให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีแก่พนักงานกฟผ.นั้น ที่ผ่านมา พนักงานเคยได้รับจริงแต่เป็นไปในรูปเงินยังชีพ ประเภทค่ากระแสไฟฟ้าที่รวมอยู่ในเงินเดือนและได้ยกเลิกไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 37 เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ดปตท.อู้ฟู้เบี้ยเลี้ยงประชุมเพียบ

Posts related