รายงานข่าวจากคณะกรรมการโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องการเลื่อนวันประมูลซื้อเครื่องจักรเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ อ. โรจนะ จ. อยุธยา จากเดิมหลังจากที่มีการเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่ ทำให้ต้องเลื่อนวันประมูลรอบแรกออกไป 60 วันจากเดือน ก.ค. สิ้นสุดในเดือน ก.ย.57 โดยให้ขยายออกไปอีก 90 วันสิ้นสุดในเดือน ธ.ค.57 นี้ ถึงจะเริ่มเปิดประมูลเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ในต้นปีหน้า วงเงินเบื้องต้นยังคงไว้ที่แผนเดิมคือ 6,000 ล้านบาท แต่เห็นควรให้มีการศึกษาข้อมูลใหม่โดยจะนำเรื่องการใช้เครื่องจักรจากโรงงานเก่าให้มากที่สุดเพื่อลดต้นทุนและวงเงินที่ใช้ซื้อเครื่องจักรลง ทั้งนี้ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนย้ายโรงงานยาสูบเพื่อคืนพื้นที่ให้ทำสวนสาธารณะเบญจกิตติ จากเดิมที่คาดว่าเมื่อโรงงานที่โรจนะแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 80 % และได้ประมูลเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ผลิตเครื่องจักร ซึ่งต้องใช้เวลาทำเครื่องอีกกว่า 1 ปี คาดว่าจะสามารถย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ที่อยุธยาได้ปลายปี 58 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาสแรก 59 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ เรื่องความร่วมมือกับ เจบีไอ เจแปน ในการรับจ้างผลิตยาเส้นพอง ซึ่งเป็นส่วนผสมในบุหรี่เพื่อลดนิโคตินให้น้อยลง รวมถึงแนวทางการรับซื้อใบยาและการขยายโควตาให้เหมาะสม และเตรียมทำยุทธศาสตร์การผลิตบุหรี่เพื่อส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 58

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ดยาสูบเลื่อนประมูลซื้อเครื่องจักร

Posts related