นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท .ในวันที่ 16 ก.ค. นี้ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสม ขึ้นมารับตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.แทน นายประภัสร์ จงสงวน ที่ถูกให้ออกไป ส่วนการคัดสรรผู้ว่าการฯ คนใหม่ตัวจริงนั้น ก็จะหารือในที่ประชุมด้วย ซึ่งการแต่งตั้งจะต้องมีการสรรหา และคัดสรรอีกครั้งนอกจากนี้ มีประเด็นหารือสำคัญ คือการพิจารณาถึงคดีเก่า ที่ร.ฟ.ท.ถูกร้องเรียนมายาวนาน เกี่ยวกับปัญหาการให้บริการ โดยเฉพาะกรณีหญิงสาวที่ถูกเตียงเหล็กจากตู้นอนหล่นทับจนจมูกหักเมื่อปี 55 รวมถึงกรณีข่มขืนนักศึกษาสาวปริญญาโทเมื่อปี 44 ซึ่งจะต้องหาข้อสรุปให้ชัดเจนโดยเร่งด่วน หลังจากที่ผ่านมามีการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยยืนยันว่าการพิจารณาจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนายออมสิน กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงการทำงานของร.ฟ.ท.นั้น ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะต้องเร่งดำเนินกา รโดยจะนำเรื่องหารือในการประชุมบอร์ดนัดแรกด้วย โดยเฉพาะปัญหาด้านบริการ ที่ยังมีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร ปัญหาความสะอาดในสถานีรถไฟ และขบวนรถ รวมถึงการแก้ปัญหาการไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นวาระสำคัญ และต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด"ในช่วงก่อนการประชุมบอร์ด ผมจะเชิญนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม มาหารือก่อน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ก่อนนำมาใช้กำหนดแนวทางการบริหารรถไฟ เพราะหลังจากการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ก็พบว่าเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำเป็นอันดับแรก"นายรัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนน และระบบรางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า แนวทางแก้ปัญหาของระบบราง ขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมา แบบเรคกูเลเตอร์ ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการขนส่งทางรางทั้งหมด ทั้งความปลอดภัย ความรวดเร็ว มาตรฐานพนักงาน ตัวรถคนขับให้เป็นที่ยอมรับ เพราะปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบรางโดยตรง“ขณะนี้ร.ฟ.ท. ซึ่งเป็นผู้เดินรถ ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบกันเอง ทำให้ยังไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนกับมีหน่วยงานกลางจากรัฐเข้ามา ดังนั้นภาครัฐควรแยกให้การรถไฟฯ ทำหน้าที่เฉพาะเดินรถ ขณะที่เรคกูเลเตอร์ก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ หากพบสิ่งไหนของ ร.ฟ.ท. มีปัญหา เรื่องราง หัวรถจักร หรือพนักงาน ก็สั่งให้แก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้ ก็ต้องหยุดให้บริการ จะมาอ้างว่าคนน้อย และหย่อนยานมาตรฐานบริการไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ดรถไฟเล็งถกแก้ปัญหาคดีเก่าล้างภาพลักษณ์

Posts related