นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างการทำงานของสคบ.ครั้งใหญ่ เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคที่เด็ดขาดมากขึ้น เพราะได้รวบรวมงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ 10 กระทรวงและ 20 กรม เข้ามารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ตามโครงสร้างของศูนย์ดังกล่าว ยังมีกองทุนเยียวยาผู้บริโภค มีหน้าที่จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้ผู้บริโภคในช่วงที่คดีกำลังอยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องด้วยสำหรับศูนย์ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งตามแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายของสคบ.ฉบับเดิ มให้ครอบคลุมกับแผนดังกล่าว จากนั้นจึงเสนอให้คสช. พิจารณาเห็นชอบ คาดว่า ศูนย์นี้จะดำเนินงานได้ภายใน 3-6 เดือน โดยจะให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่นายกฯ มอบหมายมาเป็นประธานศูนย์ฯ ส่วนหน้าที่ของหลักศูนย์ฯ จะรวบรวมงานที่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงาน ที่มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาเร่งแก้ไขในจุดเดียวลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ล่าช้า พร้อมทั้งมีหน่วยงาน สคบ.ระดับภูมิภาครับเรื่องร้องเรียน และไกล่เกลี่ยให้จบภายในระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นด้วย “เชื่อว่าหากมีศูนย์ดังกล่าวจะช่วยลดข้อครหาสคบ.ว่าเป็นเสือกระดาษ เพราะสคบ.จะกลายมาเป็นเสือตัวจริงที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สามารถพึ่งพาสคบ.ได้ เพราะจะดูแลในทันที ขณะเดียวกัน หากมีศูนย์ขึ้นมาคงทำให้ผู้บริโภคในต่างจังหวัด สามารถเข้าถึงการร้องเรียนได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันการร้องเรียนส่วนใหญ่มักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนการร้องเรียนเพียง 8,000-10,000 เรื่อง แต่ถ้าศูนย์นี้เกิดขึ้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าใจ เข้าถึงและพึ่งสคบ.ได้ คงทำให้ยอดการร้องเรียนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 100,000 เรื่องอย่างแน่นอน”ทั้งนี้ในการประชุมครั้งดังกล่าว สคบ.ยังได้รายงานถึงกรณีการเล่นเกมส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และถูกเรียกเก็บค่าใช้บริการเป็นเงินหลายแสนบาทว่า ล่าสุดในวันที่ 4 ก.ค.นี้ สคบ.ได้นัดบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ ทั้งเอไอเอส ดีแทค และทรู พร้อมทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เข้ามาหารือกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะการวางกลไกควบคุมให้เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันเยาวชนเล่นเกมส์แล้วเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 4 ชุด เพื่อเร่งพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ หลังจากคณะกรรมการทั้งหมดหมดอายุลงทั้ง คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา และคณะอนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า ขณะเดียวกันยังได้มีมติดำเนินคดีแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทจัดหาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก และดูแลผู้ป่วย 5 รายด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ดสคบ.ไฟเขียวตั้ง“ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ”

Posts related