วันนี้ (22 ก.ค.) ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT แจ้งวัฒนะ พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบกในฐานะประธานกรรมการ กสท เปิดเผยถึงผลการประชุมบอร์ดว่า บอร์ด กสท ให้ตนทำหน้าที่เป็นประธานและ ให้ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)เป็นรองประธาน สำหรับการทำงานต่อไปนี้ จะเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อกำหนดนโยบายในการทำงานที่เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อความมั่นคงของประเทศ สนับสนุนนโยบายไอซีที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ รองประธานบอร์ดกสท กล่าวว่า บอร์ดได้รับมอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ(ซุเปอร์บอร์ด) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ให้บอร์ดนำส่งแผนพลิกฟื้นกสทภายในสิ้นเดือน ก.ค. ทั้งนี้ ได้ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของกสท ทั้งหมดก่อนบอร์ดจะนำมาพิจารณารายละเอียด โดยเฉพาะการที่กสท ไม่ได้รับอนุมัติให้ถือครองคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ หลังสิ้นสุดสัมปทานกับเอกชนตามที่ได้เคยร้องขอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ไปก่อนหน้านี้นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า ในการที่กสทเสนอขอถือครองคลื่นความถี่ต่อนั้น เพื่อต้องการทำให้ทรัพยากรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและให้พนักงานรู้จักพัฒนาองค์กรจากการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว โดยหลังจากนี้จะเน้นการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของประเทศเช่นกัน ทั้งนี้ จะเสนอขอซุเปอร์บอร์ดเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ในอนาคตด้วยเนื่องจากธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์มือถือครองสัดส่วนรายได้ 67% ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งหมดถือเป็นโอกาสทางธุรกิจสำคัญของกสท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ด กสท ตั้ง “พล.อ.ศิริชัย” นั่งประธาน

Posts related