วันนี้ (23 ก.พ.) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันที่  24 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  ซึ่งสำนักงานฯ ได้สรุปรายงานผลการจัดอบรมของสำนักงาน กสทช. ที่จัดขึ้นตลอดปี 56 มีทั้งหลักสูตรที่จัดอบรมภายในประเทศ  หลักสูตรที่จัดอบรมในต่างประเทศ  และหลักสูตรที่ร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก ที่ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาท  โดยมีการรายงานผลที่ได้รับจากการจัดอบรม  รวมทั้งประเมินข้อดี ข้อเสีย  รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการจัดอบรมในอนาคต ให้บอร์ดทราบ  นอกจากนี้ ยังมีวาระที่บอร์ดต้องพิจารณาการร่วมประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในปี 57 นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์  และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแวดวงอุตสาหกรรมสื่อ  โดยในแต่ละปีองค์กรระหว่างประเทศที่ กสทช.เป็นสมาชิก จะมีจัดอบรมและสัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละประเทศ  การจัดแสดงผลงาน  การประชุมประจำปี  ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้รับรู้ถึงข้อมูลที่ทันสมัย  ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้รวบรวมขึ้นมา  เพื่อเสนอให้บอร์ดพิจารณา“โดยส่วนตัวคิดว่าการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงาน กสทช. เป็นสิ่งที่ดี  เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยี   อุตสาหกรรมสื่อ  หรือสภาพสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก    พนักงาน กสทช. จึงต้องติดตาม และทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  แต่ทั้งในระดับพนักงานและผู้บริหารควรมีความระมัดระวัง ในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  รวมถึงบอร์ด กสทช.ควรเปิดเผยรายละเอียดการใช้งบรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้” นางสาวสุภิญญา กล่าวนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ยังมีวาระการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงได้   สลับกับการเปิดเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับสิทธิ์ทดลองประกอบกิจการ   ที่ผ่านมาพบสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายแห่งที่ดำเนินการเช่นนี้  แต่ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา  ดังนั้นวันที่ 25 ก.พ.กสทช. กับ อย.จะหารือกันเพื่อจับมือกันหาวิธีการมอนิเตอร์การโฆษณาอาหารและยาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งในดาวเทียม  เคเบิ้ลทีวี และสถานีวิทยุกระจายเสียง  ผลเป็นอย่างไรติดตามได้ภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ได้เตรียมหารือกับบอร์ดเกี่ยวกับทีวีดิจทัล  เนื่องจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหลายราย ซึ่งมีความห่วงกังวลกับประเด็น Must Carry  ทีวีดิจิทัล 24 ช่อง  ทั้งเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ที่มีปัญหาเรื่องศักยภาพทางเทคนิค หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายก็มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการที่จะทำตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ( Must Carry)  จึงจะเสนอบอร์ด กสท. เพื่อหารือถึงความชัดเจนในข้อปฏิบัติที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ที่อาจตามมา  หรือทำไม่ได้จริงตามประกาศดังกล่าว  รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมที่จะให้บริการทันวันที่ 1  เม.ย.นี้หรือไม่  รวมถึงติดตามสอบถามความคืบหน้าการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลกับประชาชนด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ด กสท.ถกงบพัฒนาบุคลากรปี57

Posts related