นายครรชิตสิงห์สุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติให้สรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่เนื่องจากกระทรวงการคลังแจ้งมาว่าตำแหน่งรักษาการต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีซึ่งจะครบในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ภายในสัปดาห์นี้จะตั้งคณะกรรมการสรรหา 2 ชุด คือชุดแรกจะสรรหาตัวกรรมการผู้จัดการจะมีนายภานุ อุทัยรัตน์ กรรมการธนาคาร เป็นประธานมีกรรมการที่จะนำมาจากภายนอกอีก 3-4 คน เพื่อช่วยการสรรหาในครั้งนี้และอีกชุดจะเป็นการจัดการในเรื่องของค่าตอบแทนของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่โดยมีนายวันชาติ สันติกุญชร กรรมการธนาคาร เป็นประธาน สำหรับกรรมการผู้จัดการคนใหม่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่1 มี.ค.-31 มี.ค.57 เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นในภายในเดือนเม.ย.จะมีการสัมภาษณ์มุมมองวิสัยทัศน์ของผู้ที่เข้ามาสมัครโดยอย่างเร็วที่สุดจะได้ตัวกรรมการผู้จัดการในวันที่ 1 พ.ค.หรือในกรณีที่มีการติดขัดในการสรรหาก็อาจจะได้กรรมการผู้จัดการมาเข้ารับตำแหน่งในวันที่1 มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตามการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอท.เป็นอำนาจของคณะกรรมการธนาคารโดยสามารถอนุมัติเพื่อรับตำแหน่งได้เลยตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม ปี 45ไม่จำเป็นต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้อนุมัติจึงไม่เกิดปัญหาในเรื่องของช่วงการเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่ต้องส่งเรื่องกระทรวงการคลังรับทราบหลังได้รับการอนุมัติแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บอร์ด ธอท.อนุมัติสรรหาเอ็มดีใหม่

Posts related