นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย เปิดเผยว่า  การบินไทย ปรับลดประมาณการณ์กำไรสุทธิทั้งปี 56 ลงเหลือ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งที่สองในปีนี้ จากเดิมที่คาดทั้งปีมีกำไร 6,000 ล้านบาท ต่อมาลดเหลือ 4,000 ล้านบาท และเหลือ 2,000 ล้านในที่สุด ที่สำคัญยังเป็นกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่สูงถึง 6,200 ล้านบาทด้วย โดยสาเหตุที่กำไรลดลง เนื่องจากการหารายได้ และจำนวนผู้โดยสารในปีนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้น เพียงพอ กับจำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการมีเครื่องบินใหม่ในปีนี้ถึง 17 ลำ ประกอบกับปีนี้การบินไทยมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการที่สูง รวมถึงการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามปีนี้ยังระบุไม่ได้ว่า ผลดำเนินการจะขาดทุนหรือกำไร แต่ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาการบินไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เหนือการควบคุมหลายด้าน ทั้งตลาดในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จนทำให้ยอดผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศช่วงเดือนพ.ย.ลดลงไป 2-3% ขณะที่ตลาดต่างประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนก็ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลจีนใช้มาตรการควบคุมทัวร์ศูนย์เหรียญ ตลาดอินเดียก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ จนทำให้ยอดเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศลดลง รวมถึงตลาดยุโรปก็มียอดจองตั๋วในช่วงไฮซีซั่นลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ยกเว้นตลาดญี่ปุ่นที่ยังขยายตัวได้ดี ส่วนผลการดำเนินงานด้านการขนส่ง ประจำเดือนต.ค.56 มีสัดส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (เคบิน แฟ็กเตอร์) ทั้งระบบเฉลี่ย 71.6% ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ย 73.5% อย่างไรก็ตามเมื่อคิดเป็นจำนวนผู้โดยสาร มียอดเพิ่มขึ้นจาก 1.71 ล้านคนในเดือนต.ค.55 เป็น 1.77 ล้านคนในเดือนต.ค.56 หรือเพิ่มขึ้น 3.5% แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจการบินไทยในปีหน้า จะมีการเสนอแผนฟื้นฟูธุรกิจประจำปี 57 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการบินไทย ประจำเดือนธ.ค.56 เห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรการบินไทย ให้มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย และทำกำไรให้สูงขึ้น พร้อมกับกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจระยะ 2 ปี (ปี57-58) ด้วย โดยสาระสำคัญจะมีการแก้ปัญหาบุคลากรภายใน การลดค่าใช้จ่ายในองค์กรที่มีสูง แต่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการ รวมถึงการปรับกลยุทธ์การขายตั๋วในเชิงรุก และการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจการบินที่รุนแรงในปีหน้า

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บินไทยกำไรวูบ

Posts related