เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และยังมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปิดสำนักงานการบินไทย ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.-5 ต.ค.57 นี้ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการชุมนุม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาติดต่อกับสำนักงานฯ และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าว เป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และจะกลับมาเปิดทำการตามปกติในวันที่ 6 ต.ค.57 ส่วนการเปิดเส้นทางบินไป–กลับ กรุงเทพฯ–ฮ่องกง ยังให้บริการตามปกติอย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตารางการบินได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-356-1111และสอบถามข้อมูลเที่ยวบินได้ที่สำนักงานการบินไทยที่สนามบินฮ่องกงหมายเลข +852-2769-7421 เวลา 09.00-22.00 น.เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารที่ฮ่องกงที่มีความประสงค์จะติดต่อเกี่ยวกับการออกบัตรโดยสาร สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข +852-2182-0710 เวลา 09.00-17.30 น. เวลาท้องถิ่น หรือ www.thaiairways.com.hk

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บินไทยปิดสำนักงาน”ฮ่องกง”

Posts related