นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การบินไทยกำลังเร่งปรับแผนธุรกิจ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และปรับแผนให้รวดเร็วรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินโลก ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการบินไทยปี 57 นี้ จะมีกำไร ไม่ขาดทุนเหมือนปีก่อนที่ขาด 12,000 ล้านบาท และมีรายได้เพิ่มขึ้น 3-4% จากปีที่แล้ว 200,000 ล้านบาท รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้การบินไทยจะเริ่มปรับตัวตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป โดยจะลดเที่ยวบินลง 10% และปรับจำนวนที่นั่งลง 3-4% ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางน้อยลงในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยตลาดที่ลดลงสุด คือ ยุโรปซึ่งลดลงเป็นปกติอยู่แล้ว แต่จีน ญี่ปุ่น และเส้นทางอื่นในภูมิภาค จะเป็นความหวังที่สร้างรายได้ให้การบินไทย พร้อมกับอาจพิจารณาลดพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารน้อย เพื่อลดต้นทุนให้สอดคล้องกับผู้โดยสาร นอกจากนี้บริษัทจะเน้นเพิ่มรายได้เสริม นอกจากค่าโดยสาร เช่น การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่อง การจำหน่ายอาหารของครัวการบินไทย และเพิ่มช่องทางการขายสินค้า หรือของที่ระลึกการบินไทย ในพื้นที่ต่างๆ โดยคาดว่า จากการเริ่มปรับแผนจะทำให้ไตรมาส 2 การบินไทยขาดทุนสุทธิลดลงกว่าปีก่อนแน่นอน “อัตราผู้โดยสารในไตรมาสแรกปีนี้น่าจะอยู่ 72% ลดจากปีก่อนที่ 78% ส่วนไตรมาสสองจะพยายามรักษาให้ไม่ต่ำกว่า 70% เพราะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น แต่ตั้งแต่ไตรมาส 3 และ 4 เป็นต้นไป การบินไทยหวังอย่างสูงว่า จะเป็นช่วงที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เพราะในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายจะมีการปรับแผนบริหารธุรกิจเชิงรุกให้ทันกับสถานการณ์ที่รวดเร็ว ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บินไทยเร่งปรับแผนสร้างกำไรปี 57

Posts related