รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากยังมีความไม่สงบที่ท่าอากาศยานนานาชาติการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทำให้เที่ยวบินที่ ทีจี 507 ของการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ – การาจี – มัสกัต มีกำหนดออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วันที่ 10 มิ.ย.57 เวลา14.10 น. และจะถึงการาจีเวลา 17.10 น. ตามเวลาท้องถิ่น  มีความจำเป็นต้องทำการบินกลับมายังกรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสาร 250 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารชาวไทย 2 คน พร้อมลูกเรืออีก 16 คน ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ330–300  และเดินทางถึงกรุงเทพฯ แล้ว เมื่อเวลา17.06 น. ตามเวลาประเทศไทย  “เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้โดยสาร บริษัทฯ จะประเมินสถานการณ์ การทำการบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติการาจีอย่างต่อเนื่อง และขอความกรุณาให้ผู้โดยสารตรวจสอบ ตารางการบินได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ โทร.02-356-1111  ตลอด 24 ชั่วโมง” สำหรับการบินไทยทำการบินเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – การาจี สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เที่ยวบินที่ ทีจี 507/508 เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – การาจี – มัสกัต ทำการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ได้แก่ วันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์ และเที่ยวบินที่ ทีจี 341/342เส้นทางไป -กลับ กรุงเทพฯ -การาจี ทำการบินสัปดาห์ละ 2เที่ยวบิน ในวันศุกร์ และเสาร์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บินไทย นำทีจี507 กรุงเทพฯ-การาจี-มัสกัต กลับไทย

Posts related