นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการร้านค้าปลีกสมัยใหม่มูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท ของบริษัท เมโทร แคชแอนด์ แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม เพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งระบบการค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  เตรียมสร้างฐานความแข็งแกร่งขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางในการขยายธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยเฉพาะลาวและกัมพูชา ตามแผนธุรกิจของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ต้องการจะเป็นผู้นำธุรกิจครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ”เราอยากเป็นธุรกิจครบวงจร ที่ไม่ว่าใครที่จะทำธุรกิจต้องนึกถึงเรา ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทมีธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำแล้วในเวียนาม ทั้งโรงงานผลิตสินค้าและการกระจายสินค้าต่าง ดังนั้นการมีร้านขายสินค้าจะให้เราเป็นบริษัทที่ครบวงจร ขณะเดียวกันมองว่าห้างค้าปลีก-ส่งในไทยมีผู้เล่นหลายรายและแข็งแกร่งมากอยู่แล้ว การออกมาทำธุรกิจในต่างประเทศน่าจะมีโอกาสมากกว่า ซึ่งเมื่อปักธงในเวียดนามแล้ว ก็เหมือนได้ทั้งลาวและกัมพูชา เพราะเวียดนามเป็นประเทศใหญ่ มีโอกาสทางธุรกิจสูง เมื่อเราแข็งแกร่งพอการจะไปประเทศอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก” ทั้งนี้บริษัทมองว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามว่ายังสามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากขณะนี้สัดส่วนร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีเพียง 4% ของระบบการค้าทั้งประเทศ ซึ่งต่ำกว่าไทยถึง 11เท่า หรือช้ากว่าไทยถึง 20 ปี แต่หากประเมินจากการเติบโตของเศรษฐกิจในเวียดนาม คาดว่าภายในปี 63 สัดส่วนของผู้มีรายได้ระดับกลางของเวียดนามจะเพิ่มจาก 9.8% เป็น 22.5% ขณะที่สัดส่วนของผู้มีรายได้ระดับสูงจะเพิ่มจาก 2.6% เป็น 10.2% ซึ่งจะส่งผลร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามเติบโตได้เท่ากับไทยก่อน 20 ปีแน่นอน อย่างไรก็ตามหลังการโอนกิจการของบริษัทเมโทรฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีพื้นที่ค้าปลีกและค้าส่งทั่วเวียดนามสูงเป็นอันดับ 2 ในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ และส่งส่งผลให้มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงมากกว่า 40% โดยคาดว่าในปี 58 บริษัทมีรายได้เพิ่ม 63,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปีนี้ 50%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีเจซีปักธงเวียดนาม

Posts related