นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (หน่วยบิวด์) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) สมาพันธ์สมาคมอุตสหากรรมสนับสนุน และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน “โรดโชว์ ซับคอนไทยแลนด์ 2014” ขึ้นเป็นครั้งแรก ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างเดือน ธ.ค. 56 – มี.ค. 57 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การจัดการ ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ทั้งนี้กิจกรรมโรดโชว์จะเริ่มครั้งแรกในวันที่ 12 ธ.ค. 56 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดที่ อยุธยา ช่วงวันที่ 30 ม.ค. 57 และ ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นที่ ชลบุรี ช่วงวันที่ 20 มี.ค. 57 โดยรูปแบบของกิจกรรมหลักที่จะจัดขึ้น เช่น กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรับช่วงการผลิตจากกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิต หรือผู้ซื้อรายใหญ่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ที่เป็นเวทีของผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่ เปิดบูธแสดงอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เพื่อหาผู้ผลิตรับช่วงการผลิต และกิจกรรมอบรม สัมมนาวิชาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานจัดให้ความรู้ในหัวข้อด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคโดยตรง และกิจกรรมพบปะเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ สำหรับกิจกรรมครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประกอบการทั้งจากในพื้นที่ และจากผู้ผลิตรายใหญ่จากส่วนกลางให้ความสนใจจำนวนมาก โดยในการจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย และกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน มีผู้ประกอบการรายใหญ่จากภาคเหนือ เข้าร่วมเปิดบูธแสดงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเพื่อหาผู้รับช่วงการผลิตแล้วกว่า 20 บริษัทบริษัท ซันสวีท ผู้ผลิตข้าวโพดกระป๋องอาหารกระป๋องรายใหญ่ บริษัทลำพูน ซิงเดนเก้น ผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฟูจิกูระ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเคฮินผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร บริษัท บลูชิป ไมโครเฮ้าส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่ง ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีโอไอโรดโชว์

Posts related