นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ต้องการให้กระทรวงการคลังสั่งการไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) ทุกแห่ง เร่งดำเนินการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานะการบริหารของรัฐบาลรักษาการ ทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถดำเนินได้เพียงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 57 เท่านั้นทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณปี 57 โดยเฉพาะงบลงทุนที่มีการเร่งเบิกจ่ายมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และยังคงต้องเร่งเบิกจ่ายต่อไป เพราะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาแบงก์รัฐมีการปล่อยสินเชื่อที่ดูนิ่งๆ ไปบ้าง แต่หากสามารถเร่งการปล่อยสินเชื่อได้ ทั้งการใช้กลยุทธ์ด้วยการเรียกลูกค้ามาคุยเพื่อปล่อยสินเชื่อเพิ่ม หรือหาลูกค้าใหม่ๆ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้น”มองว่าแบงก์รัฐคงต้องปล่อยเกียร์ว่าง โดยเฉพาะสินเชื่อปกติที่ไม่ได้ขอชดเชยดอกเบี้ย หรือไม่ต้องให้ ครม.อนุมัติ ก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยยอมรับว่า ที่ผ่านมาแบงก์รัฐอาจจะสะดุดในการปล่อยสินเชื่อ เพราะกลัวเรื่องการปล่อยกู้จำนำข้าวกันอยู่ แต่สินเชื่อตัวอื่นๆ ที่ไม่มีปัญหาก็ต้องช่วยกันเร่งปล่อยไม่ใช่หยุดทั้งหมด ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรุนแรงในขณะนี้”สำหรับปัจจุบันแบงก์รัฐสามารถปล่อยกู้กระตุ้นเศรษฐกิจทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ฐานราก ที่เป็นการดำเนินงานผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถทำได้ รวมทั้ง การปล่อยกู้บ้านก็มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) การปล่อยกู้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ก็มีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารเพื่อส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ก็สามารถปล่อยกู้ผู้ส่งออกนำเข้า หากแบงก์รัฐสามารถเร่งปล่อยสินเชื่อในแต่ละด้านที่ตัวเองรับผิดชอบ เชื่อว่าจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บี้ไขลานแบงก์รัฐเร่งปล่อยกู้

Posts related