กลุ่มบ้านเมินติดโซลารูฟทอป ยอดหนืดแค่ 3 เมกกะวัตต์ ห่างเป้าที่ 100 เมกะวัตต์ เร่งจูงใจดึงแบงก์ปล่อยกู้
นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้สรุปผลการประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์ รูฟทอป) ที่ผ่านการคัดเลือก มีผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 14 ต.ค. มี 564 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 83,013.875 กิโลวัตต์ หรือ 83 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย 385 ราย  กำลังการติดตั้ง  3,026 กิโลวัตต์ หรือ 3.03 เมกะวัตต์ และกลุ่มอาคารธุรกิจโรงงาน  179 ราย กำลังการผลิต 79,987 กิโลวัตต์ หรือ 79.98 เมกะวัตต์
ทั้งนี้จากยอดขายซื้อไฟฟ้ากลุ่มที่อยู่อาศัย ยังมีปริมาณน้อย จึงได้ขยายเวลาการยื่นคำขอจากวันที่ 14 ต.ค. ไปถึง 15 พ.ย. นั้น ขณะนี้เริ่มมีกลุ่มที่อยู่อาศัย ยื่นขอคำขายไฟฟ้า ฯ เพิ่มขึ้น และเร็วๆนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) และสถาบันการเงิน จะร่วมกันจัดงานเสวนาให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ พร้อมนำสถาบันการเงินที่มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้สินเชื่อภายในงานด้วย คาดว่า การขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าครั้งนี้ จะทำให้ยอดการยื่นแบบคำขอในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 100 เมกะวัตต์ “  แยกยอดซื้อขายไฟฟ้าทั้ง กฟน. และกฟภ. แบ่งเป็น กฟน. 273 ราย เป็นกลุ่มบ้านอยู่อาศัย 160 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 1,087.425 กิโลวัตต์ หรือ 1.87 เมกะวัตต์ และกลุ่มอาคารธุรกิจโรงงาน113 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 39,340.46 กิโลวัตต์ หรือ 39 เมกกะวัตต์  ส่วนกฟภ. มีผู้ผ่านการคัดเลือก 291 ราย แบ่งเป็นกลุ่มบ้านอยู่อาศัย 225 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 1,939.062กิโลวัตต์ หรือ 1.9 เมกะวัตต์ และกลุ่มอาคารธุรกิจ โรงงาน 66 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 43,673.415 กิโลวัตต์ หรือ 43.37 เมกกะวัตต์”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บ้านเมินติดโซลารูฟทอป

Posts related