วันนี้(22 ก.ค.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งทำความเข้าใจผู้ใช้บริการถึงสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์หลังพบมีการลักลอบส่งสิ่งมีชีวิตเข้าสู่เส้นทางกระบวนการทำงาน อาทิ เต่า กระเล็น งู ปลากัด เป็นต้น โดยสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ มีดังนี้สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด วัตถุลามกอนาจารวัตถุระเบิด/วัตถุไวไฟ วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ และธนบัตรทั้งนี้ หลังทราบข่าวการลักลอบส่งสิ่งมีชีวิตเข้าสู่เส้นทางปณท ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งตรวจสอบเป็นการด่วนสำหรับการส่งสิ่งมีชีวิตผ่านเส้นทางไปรษณีย์นั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำได้เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 และหาก ปณทตรวจสอบพบผู้กระทำผิดจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกนอกจากนี้ปณทได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการเรื่องสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ในทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในการหุ้มห่อสิ่งของอย่างแน่นหนาใช้กล่องหรือซองที่แข็งแรง เลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับมูลค่าสิ่งของที่ฝากส่งและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ อนึ่งฝากเตือนไปยังผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรมเนื่องจากพบว่ามีมิจฉาชีพเลือกใช้ช่องทางนี้และเส้นทางไปรษณีย์หลอกลวงผู้ซื้อเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามปณท ยังคงมุ่งมั่นให้บริการคนไทยด้วยหัวใจไปรษณีย์ที่รู้จริง รู้ใจ จริงใจและพร้อมปรับปรุงพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรต่อไปในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ ปณท เป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงและก้าวเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AEC)อย่างเต็มภาคภูมิ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปณท ชี้ ส่งสิ่งของมีชีวิต ผิด พ.ร.บ.ไปรษณีย์

Posts related