วันนี้ (16 ก.ค.) ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ถ.แจ้งวัฒนะ น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท กล่าวว่า ไปรษณียไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการศึกาษาวิจัย และพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์ และอาคารสำนักงาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยนำร่องทดลองใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์บรรทุกเล็กไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ ในการนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศและระบบไฟส่องสว่างแบบแอลอีดี( LED) ภายในอาคารสำนักงาน โดยเบื้องต้นมองว่า จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานจากไฟฟ้า ได้ไม่ต่ำกว่า 10% ภายใน 4 ปีอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ปณท ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ การสนับสนุนการใช้น้ำมัน E-85 กับรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด การรับบริจาคจักรยานเก่าเพื่อนำไปซ่อมแซมและบริจาคให้แก่เยาวชน ในโครงการ ล้อ เรียน โลก การรีไซเคิลไปรษณียบัตรหมีแพนด้าเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนำไปบริจาค ในโครงการ ไปรษณียบัตรเพื่อน้อง ฯลฯ ถือเป็นนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้การบริการในทุกด้านได้มาตรฐานตามที่ ปณท กำหนด โดย ปณท ถือเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีรถขนส่งไปรษณีย์และรถจักรยานยนต์นำจ่ายเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในอาคารสำนักงานใหญ่ และที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศสำหรับรถขนส่งไปรษณีย์พลังงานไฟฟ้า จะใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเล็กไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ โดยการนำจ่ายสิ่งของของที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ (ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ เช่น กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมการกงสุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานศาลฯ ฯลฯ รวมทั้งไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่) ซึ่งหากผลการทดสอบเป็นผลดีจะขยายไปในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในส่วนอื่นๆ เช่น ภายในศูนย์ราชการของแต่ละจังหวัด หรือภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า รถดังกล่าวไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ มีค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟฟ้าแบตเตอรี่ครั้งละประมาณ 5– 8 บาทส่วนอาคารสำนักงานใหญ่ประหยัดพลังงาน จะมีการศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ และระบบไฟส่องสว่างแบบแอลอีดี โดยนำร่องภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ปณท อาคารศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และอาคาร Asian-Pacific Postal Union หรือ APPU โดยเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี กว่า 14,550 หลอด และปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็นแบบ CHILLER ทั้ง 2 อาคาร โดยอนาคตคาดว่าจะสามารถปรับปรุงระบบส่องสว่างของอาคารที่ทำการไปรษณีย์ในสังกัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปณท ผนึก กฟภ.พัฒนาระบบขนส่งประหยัดพลังงาน

Posts related