นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ ปณท ได้ดำเนินการนำจ่ายคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาท สำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีระบบดิจิทัลสำหรับภาคพื้นดิน หรือส่วนลดทีวีที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณระบบดิจิทัล รอบแรกครบทุกพื้นที่นำร่องทั้ง 21 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ระยอง สุพรรณบุรี หนองคาย สุโขทัย อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม พัทลุง สงขลา นครนายก ราชบุรี และชัยนาท ตามเป้าหมายระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งถึงมือผู้ได้รับแล้ว 4 ล้านชิ้น คิดเป็นสัดส่วนกว่า 85% ของจำนวนคูปองทั้งหมด 4.65 ล้านชิ้นอย่างไรก็ตาม ยังมีคูปองที่ไม่สามารถนำจ่ายได้อีก15% ประมาณ 7 แสนชิ้น เนื่องด้วย 2 กรณี คือ นำจ่ายแล้วบ้านปิด หรือผู้รับไม่อยู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่นำจ่ายจะหย่อนใบแจ้งให้ไปรับจดหมายฝากส่งทางไปรษณีย์ และ กรณีที่ไม่ได้รับเอกสารแจ้งใดๆ จากไปรษณีย์ สาเหตุจากการพิมพ์จ่าหน้าบนคูปอง มีบ้านเลขที่ซ้ำกัน การจ่าหน้าของคูปองไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำจ่ายได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ หากเกิดกรณีข้างต้น ประชาชนสามารถติดต่อรับคูปองส่วนลดดังกล่าว ได้ทุกวันจันทร์–เสาร์ ในช่วงเวลาทำการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันที่คูปองหมดอายุการใช้งาน โดยผู้มาติดต่อขอรับคูปองต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย กรณีรับด้วยตนเอง แสดงทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงหรือสำเนา กรณีมอบให้ผู้อื่นมารับแทน แสดงทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงหรือสำเนาของผู้มอบ และผู้รับมอบ พร้อมใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน เมื่อครบกำหนดวันดังกล่าวยังไม่มีผู้มาติดต่อขอรับ ไปรษณีย์ไทยจะเก็บรวบรวมส่งคืน กสทช. ทันทีอย่างไรก็ตาม หากเจ้าบ้านที่ยังไม่ทราบการรับสิทธิ์ หรือที่ทำการไปรษณีย์ที่จะติดต่อขอรับคูปองในรอบแรก ตรวจสอบได้ทาง Call Center กสทช. 1200 กด 8 กดรหัสประจำบ้าน 11 หลักจากทะเบียนบ้าน ตามด้วยเครื่องหมาย # (สี่เหลี่ยม) ระบบจะแจ้งรหัส อาร์ยู (RU) หรือรหัสตัวเลขสำหรับตรวจสอบสถานะ ให้นำตัวเลขดังกล่าวที่ได้ ไปตรวจสอบสถานะที่ http://track.thailandpost.co.th จะทราบทันทีว่าคูปอง ของท่านถูกจัดเตรียมไว้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใดสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th และ THP Contact Center 1545

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปณท ส่งคูปองทีวีดิจิตอลรอบแรกถึงมือผู้รับกว่า 4 ล้านชิ้น

Posts related