วันนี้ (4 ธ.ค.) นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายเหรียญสดุดีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยที่ประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรอาหารแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้มีการจัดตั้งวันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ภาพแสตมป์เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์และเหรียญรางวัลดังกล่าว ราคาดวงละ 9 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย ราคา 17 บาท นอกจากนี้ ยังมีแสตมป์ชุดดอกมะลิเฉลิมนรินทร์ มะลิพันธุ์ใหม่ของโลกที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า “มะลิเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน” ราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 10 บาท แสตมป์ทั้งสองชุดออกจำหน่ายพร้อมกันตั้งแต่ 5 ธ.ค.2556 เป็นต้นไป หาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ www.postemart.com  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3856, 0 2831 3853 และ 0 2831 3876 หรือไลน์ stampinlove

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปณท.ออกแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหามงคล

Posts related