วันนี้(25 ต.ค.)น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เศรษฐกิจเสนอให้ไปรษณีย์ไทย ตั้งบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการของไปรษณีย์ มุ่งเน้นการให้บริการโลจิสติกส์ เนื่องจากสามารถเป็นกลไกเชื่อมต่อโครงการด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และทำให้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทขนส่งของไทยรวมทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทได้ด้วย ดังนั้น ไปรษณีย์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกของไปรษณีย์ไทยหลังครม. อนุมัติ. เพื่อจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารการจัดส่งและกระจายสินค้า โดยเน้นให้บริการผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือ ผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ที่ไม่ได้มีเครือข่ายการกระจายสินค้าเป็นของตัวเอง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าให้เอสเอ็มอีมากขึ้น สำหรับ ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเสนอแผนรอบที่ 3 ของการตั้งบริษัทลูก จากเดิมที่เคยจะจัดตั้ง บริษัท สินเชื่อ ไปรษณีย์ไทย ในรัฐบาลประชาธิปัตย์ และถูกยกเลิกพร้อมเปลี่ยนเป็น บริษัท ไปรษณีย์ โลจิสโพสต์ แต่ถูกสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตีกลับ เนื่องจากขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ห้ามรัฐวิสาหกิจให้บริการแข่งขันกับเอกชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปณท เปิดบริษัทลูกหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี

Posts related