วันนี้ (11 ก.ย.) นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดการค้าออนไลน์ ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนส่งผลให้บริการการส่งไปรษณีย์มีจำนวนกว่า 4 แสนชิ้นต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยปัจจุบันพัสดุประเภทกล่องและซองขนาดใหญ่ ก็มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียว ดังนั้น ไปรษณีย์ไทย จึงต้องเพิ่มศักยภาพบริการขององค์กร ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้จัดซื้อรถตู้นำจ่าย นำร่องจำนวน 500 คัน     อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย ยังคงเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการที่เป็นเลิศต่อไป รวมทั้งพัฒนาต่อในทุกๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้บริการ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ ไปรษณีย์ไทย เป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย มีการเพิ่มศักยภาพบริการในรูปแบบต่างๆ อาทิ บริการตรวจสถานะสิ่งของ Track&Trace บริการส่งพร้อมเสียง บริการ EMS Super speed ฯลฯ   ทั้งนี้  “รถตู้นำจ่าย EMS” จะเริ่มให้บริการนำจ่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับประชาชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02 8313515-6  หรือ เข้าไปที่ www.thailandpost.co.th 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปณท.เพิ่มรถตู้นำจ่ายกว่า 500 คัน รับอีคอมเมิร์ซโต

Posts related